Ga naar inhoud

26 september 2019

Beëindiging slapende dienstverbanden

Wanneer een werknemer langer dan 104 weken ziek is, eindigt de loonbetalingsverplichting van een werkgever. Sommige werkgevers beëindigen in dat geval het dienstverband met een werknemer. Andere werkgevers laten een zogenaamd “slapend dienstverband” voortbestaan.  Dit laatste heeft als voordeel voor een werkgever dat er geen transitievergoeding aan de werknemer betaald hoeft te worden.

Na 104 weken ziekte resteert soms een slapend dienstverband
Wanneer een werknemer langer dan 104 weken ziek is, eindigt de loonbetalingsverplichting van een werkgever. Sommige werkgevers beëindigen in dat geval het dienstverband met een werknemer. Andere werkgevers laten een zogenaamd “slapend dienstverband” voortbestaan.  Dit laatste heeft als voordeel voor een werkgever dat er geen transitievergoeding aan de werknemer betaald hoeft te worden.

Rechters wilden werkgevers niet verplichten de slapende dienstverbanden te laten eindigen
Namens werknemers is hierover bij verschillende rechters geprocedeerd. Daarbij werd aan de rechters gevraagd om een werkgever te verplichten het dienstverband te laten eindigen met betaling van een transitievergoeding. De rechters stelden tot voor kort echter meestal dat een werkgever daartoe niet verplicht kon worden. Kortom, werkgevers hadden de vrijheid om het dienstverband slapend te houden.

Over het al dan niet slapend mogen houden van een dienstverband zijn aan de Hoge Raad prejudiciële vragen (rechtsvraag van een rechter aan een hogere rechter over de uitleg van een bepaalde rechtsregel) gesteld. Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoorden gegeven op deze vragen.

Uitspraak Hoge Raad: het goed werkgeverschap brengt (in beginsel) met zich mee dat een werkgever het dienstverband niet slapend mag houden
Een werkgever is daarom nu op grond van goed werkgeverschap verplicht om in te stemmen met een voorstel van een werknemer tot beëindiging van het dienstverband. Dit onder toekenning van een transitievergoeding.  Vooral ook omdat de Wet Compensatie Transitievergoeding per 1 april 2020 in werking treedt. Op grond van deze wet kan een werkgever de betaalde transitievergoeding terug krijgen van het UWV.  Het UWV compenseert de transitievergoeding, zoals deze zou zijn geweest per de datum einde wachttijd, de datum waarop een werknemer 104 weken ziek is.

Uiteraard kan een werkgever argumenten aanvoeren die maken dat het toch niet redelijk is om een werkgever te verplichten een dienstverband te laten eindigen. Werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij aan de situatie waarin een werkgever aangeeft dat deze verwacht dat er binnen afzienbare tijd verbetering zal optreden in de gezondheidssituatie van de werknemer, of omdat er binnen afzienbare tijd ander passend werk beschikbaar zal komen.

De transitievergoeding wordt per 1 januari 2020 lager
Tot 1 januari 2020 geldt er een speciale regeling voor werknemers die een dienstverband langer dan 10 jaren hebben en voor werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van meer dan 10 jaren. Door het vervallen van deze regeling zullen de transitievergoedingen voor deze medewerkers na 1 januari 2020 lager zijn dan op dit moment nog het geval is.

Heeft u een slapend dienstverband en bent u verzekerd voor rechtsbijstand (module werk & inkomen), dan bekijken wij graag wat we op dit moment voor u kunnen betekenen. Bent u niet verzekerd voor rechtsbijstand of heeft u geen module Werk & Inkomen, dan is Rechtshulp On Demand wellicht iets voor u. Informatie hierover kunt u vinden op de site:  https://www.unive.nl/rechtshulp-ondemand

Deel dit bericht