Ga naar inhoud

7 april 2020

Langdurig ziek zijn en vakantie

Ja, dat kan……

Ik ben (langdurig) ziek. Kan ik toch op vakantie?

Ja, dat kan……

Tijdens ziekte bouwt u ook vakantiedagen op
Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Dat geldt ook tijdens ziekte. Hoeveel vakantiedagen dat zijn, hangt af van welke afspraken een werknemer en werkgever onderling hebben gemaakt.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Een werknemer maakt in ieder geval aanspraak op de zogenaamde “wettelijke vakantiedagen”. Elke werknemer heeft namelijk recht op 4 x het aantal werkdagen per week. Bij een fulltime dienstverband zijn dat dus (4 x 5=) 20 vakantiedagen (of bv 4 x 40 uren = 160 uren). Vaak bouwen werknemers meer vakantiedagen op. Die extra dagen worden de “bovenwettelijke vakantiedagen” genoemd.

Tijdens ziekte bouwt u tenminste uw wettelijke vakantiedagen op
Als u ziek bent, bouwt u net als alle andere werknemers de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit is alleen anders als in de CAO of in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen dat tijdens ziekte geen bovenwettelijke dagen opgebouwd worden.

Geen vakantie mogelijk als er medische bezwaren aan in de weg staan
Als u tijdens uw ziekte vakantie wilt opnemen, moet dit uiteraard in overleg met uw werkgever. Het kan zijn dat uw werkgever de bedrijfsarts inschakelt. De bedrijfsarts kan dan onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen uw vakantieplannen.

Stel, u bent ziek vanwege knieklachten. Dan zal een bedrijfsarts aangeven dat er medische bezwaren zijn tegen een skivakantie. Een zonvakantie zal de bedrijfsarts in dat geval echter geen probleem vinden.

Verrekening ziektedagen met (bovenwettelijke) vakantiedagen
Als u toestemming krijgt om op vakantie te gaan, dan kan uw werkgever alleen uw bovenwettelijke vakantiedagen op uw vakantiedagensaldo inhouden. Dit mag alleen als:
* in uw arbeidsovereenkomst of in de CAO is opgenomen dat uw werkgever ziektedagen als vakantiedagen mag aanmerken.
Of wanneer er niets in de arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen
* als u heeft ingestemd met verrekening van de ziektedagen met de vakantiedagen.

-Wanneer u niet instemt, mag uw werkgever uw vakantieverzoek afwijzen.
-Wanneer u niet instemt, kan uw werkgever proberen achteraf toch nog een verrekening te bewerkstelligen. Werkgever moet dan aannemelijk mag dat u wel heeft kunnen genieten van uw vakantie en dat het om die reden niet redelijk en billijk is om de vakantie niet te verrekenen met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt alleen als u re-integratieverplichtingen had.

Met instemming van een werknemer kunnen ziektedagen ook verrekend worden met wettelijke vakantie dagen.

Als u tijdens ziekte vakantiedagen geniet, worden deze volledig uitbetaald

Als u tijdens uw ziekteperiode vakantiedagen opneemt, krijgt u deze dagen tegen 100% loonwaarde uitbetaald. Dat geldt dus ook als het loon tijdens uw ziekte minder dan 100% bedraagt.

Wettelijke vakantiedagen vervallen als u deze niet tijdig opneemt
Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin u de dagen heeft opgebouwd. Dat betekent dat de wettelijke vakantiedagen die u over 2019 toegekend gekregen heeft, per 1 juli 2020 vervallen.

Wanneer u echter “redelijkerwijs niet in staat bent geweest om uw vakantiedagen op te nemen”, geldt deze vervaltermijn van 6 maanden niet.  Dit kan bv het geval zijn als u volledig arbeidsongeschikt bent en daarbij ook volledig vrijgesteld was van uw verplichting om te re-integreren.

Daarnaast zullen rechters ook steeds meer kijken of een werkgever wel een actieve rol heeft gespeeld:

  • heeft uw werkgever er wel voor gezorgd heeft dat u de mogelijkheid heeft gehad om uw vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen?
  • heeft uw werkgever u er op enig moment wel op gewezen dat uw vakantiedagen zullen komen te vervallen?

Deze punten kunnen er voor een rechter aan bijdragen om te besluiten dat de vakantiedagen na een half jaar niet vervallen.

Kortom, als er geen medische bezwaren tegen uw vakantie zijn, kunt u op vakantie gaan.  In de meeste gevallen zullen hiervoor vakantiedagen ingehouden worden op uw vakantiedagensaldo. Neemt u de wettelijke vakantiedagen niet tijdig op, dan zullen deze -uitzonderingen daar gelaten – na een half jaar vervallen.

Deel dit bericht