Ga naar inhoud

20 juli 2023

Tegemoetkomingsregeling post-COVID

Demissionair minister Helder heeft een tegemoetkomingsregeling voor post-COVID situaties voorgesteld. De regeling is bedoeld voor zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt met COVID en daarna post-COVID hebben opgelopen. Deze zorgmedewerkers kunnen aanspraak maken op een eenmalige vergoeding van € 15.000,--.

Er is nog veel kritiek op de voorgestelde regeling, maar wij verwachten dat deze in september 2023 van kracht wordt. Vooruitlopend hierop schetsen we alvast de regeling in grote lijnen.

Voor wie?

Het is bedoeld voor de zorgmedewerker die:

 1. tijdens de eerst golf van de COVID-pandemie van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 tijdens het werk in een zorginstelling besmet is geraakt met COVID EN
 2. waarbij nadien post-COVID is vastgesteld door een arts.

In de wet staat een lijst opgenomen welke zorgaanbieders onder deze regeling vallen.

Handen voor het bed

Verder kunnen ook nog in aanmerking komen:

 • medewerkers die tijdens de eerste golf geen zorg verleenden maar bijv. kamers schoonmaakten van COVID patiënten of het eten en drinken verzorgden
 • administratief medewerkers die tijdelijk insprongen om directe zorg te verlenen aan COVID patiënten
 • militairen die tijdens de eerste golf hebben bijgesprongen
 • de BIG-geregistreerde art of verpleegkundige die werkzaam waren in een justitiële inrichting waar COVID patiënten werden verzorgd

Voor wie niet?

Fysiotherapeuten, tandartsen en apotheken vallen niet onder de regeling. Ook medewerkers die op basis van de WMO huishoudelijke ondersteuning boden tijdens de eerste golf worden uitgesloten van de regeling.

Arbeidsongeschiktheid

De regeling is alleen voor zorgmedewerkers die na twee jaar ziekte volledig en duurzaam arbeidsongeschikt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden. Zorgmedewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn voor de WIA kunnen geen aanspraak maken op de regeling.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 15.000 per zorgmedewerker.

Belangrijk is dat de zorgmedewerker, na ontvangst van de tegemoetkoming, zelf via de Belastingdienst binnen drie jaar een beroep doet op vermogensuitzondering. Een verstrekking van de vergoeding kan namelijk onderdeel worden van het vermogen. Dit kan effect hebben op huurtoeslag, zorgtoeslag, Wet langdurige Zorg en WMO. Een verzoek aan de Belastingdienst kan dit voorkomen.

Indienen aanvraag

De aanvraag kan elektronisch ingediend worden bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via www.dus-i.nl.

Korte Aanvraagperiode

Vanaf 25 september 2023 om 9:00 uur tot uiterlijk 23 oktober 12:00 uur kan de aanvraag worden ingediend.

Let op: Aanvragen die ná 23 oktober 12:00 uur 2023 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Welke formulieren moeten in ieder geval worden aangeleverd?

 • aanvraagformulier
 • arbeidsovereenkomst
 • verzekeringsbericht van het UWV
 • afschrift van de WIA-beslissing
 • medische informatie waaruit blijkt dat een arts post-COVID heeft vastgesteld, bv het verslag van het verzekeringsgeneeskundig onderzoek behorende bij de WIA-beslissing

Op dit moment is nog onduidelijk of de regeling in september 2023 in werking treedt. Wel is het praktisch om alvast bovenstaande formulieren te verzamelen, zodat gezien de korte aanvraagperiode een aanvraag ingediend kan worden.

Deze formulieren zullen ook opgevraagd worden als u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering voor iets dat met deze regeling te maken heeft.

Houdt voor de publicatie de overheidspagina voor steunpakketten goed in de gaten!

Deel dit bericht