Ga naar inhoud

6 januari 2020

Update schade door gaswinning: oprichting Instituut Mijnbouwschade Groningen

De tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat na de oprichting op in het IMG. Het IMG gaat alle schadesoorten afhandelen:
 – de fysieke schade die nu wordt afgehandeld door TCMG
 – de compensatie voor waardedaling woningen
 – de immateriële schade

De verwachting is dat het IMG niet voor 1 april 2020 wordt opgericht.

Oprichting Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
De tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat na de oprichting op in het IMG. Het IMG gaat alle schadesoorten afhandelen:
 – de fysieke schade die nu wordt afgehandeld door TCMG
 – de compensatie voor waardedaling woningen
 – de immateriële schade

De verwachting is dat het IMG niet voor 1 april 2020 wordt opgericht.

IMG behandelt ook vergoeding waardedaling
Minister Wiebes heeft aangegeven dat het IMG een werkwijze zal vaststellen voor de afhandeling van schade als gevolg van waardedaling. In het voorjaar van 2020 wordt bekend hoe de compensatie voor waardedaling er uit komt te zien. Wij verwachten dat er één model komt waarvan in uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken.

Stichting WAG dagvaardt NAM
Volgens Stichting WAG kan de waardevermindering ook met een ander model worden berekend. De Stichting WAG heeft daarom een vordering bij de rechter neergelegd. De vordering komt in grote lijnen overeen met het door de minister in het leven te roepen model. Op details wijkt de vordering van Stichting WAG van het model af. Stichting WAG vordert een gemiddeld hoger percentage aan waardevermindering in een ruimer gebied.

Wij verwachten één regeling
Twee verschillende regelingen voor dezelfde schadevordering is onwenselijk. Dat leidt dan namelijk tot verschillende uitkomsten. Om die reden verwachten wij dat er één model zal worden toegepast.

Altijd op de hoogte
We volgen de uitkomsten van de procedure en de werkwijze van het IMG zoals die vastgesteld gaat worden.

Heeft u een Univé Rechtsbijstandverzekering en nog vragen? Stel ze gerust via rechtshulp@unive.nl

Deel dit bericht