Ga naar inhoud

27 mei 2020

Vakantie regelen met uw werkgever

We willen allemaal zo nu en dan met vakantie. Maar hoe zit dat dan met het werk? Wat kan er wel en wat niet? We bespreken een aantal situaties.

U heeft uw zomervakantie geboekt, maar u mag van uw werkgever in die periode niet op vakantie. Welke regels gelden dan?
In de wet zijn meerdere bepalingen over het aanvragen en opnemen van vakantiedagen terug te vinden.

Uw werkgever moet uw vakantieaanvraag goedkeuren, tenzij….
Het uitgangspunt is dat uw werkgever u ieder jaar in de gelegenheid moet stellen om vakantie op te nemen. U bepaalt zelf welke dagen u graag vakantie wilt genieten, en vraagt daarvoor vakantie aan.

Uw werkgever moet deze vakantieaanvraag goedkeuren. Dat is alleen anders als er “gewichtige redenen zijn die zich tegen uw vakantieaanvraag verzetten”. Als uw vakantie ernstige gevolgen heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering dan hoeft uw werkgever uw verzoek tot vakantie niet goed te keuren. Denk daarbij bv aan een situatie waarin uw directe collega ook al vakantie heeft in dezelfde periode, en waarneming een probleem wordt.
Uw werkgever moet binnen 2 weken nadat u uw schriftelijke aanvraag van vakantiedagen heeft gedaan, aangeven wat de gewichtige reden voor het weigeren van de aanvraag zijn. Doet uw werkgever dat niet, dan staat uw vakantie vast zoals u die wenste.

Uw vakantiedagen waren al goedgekeurd, maar uw werkgever komt daar op terug
Het kan natuurlijk zo zijn dat u uw vakantiedagen al heeft aangevraagd en uw werkgever deze aanvraag heeft goedgekeurd, maar daar op terug wil komen. Dat is helemaal vervelend als u uw vakantie al geboekt heeft.

In de wet staat dat een werkgever na overleg met u een vastgestelde vakantie vanwege gewichtige redenen toch weer kan wijzigen. U moet dan denken aan plotselinge drukte in het bedrijf vanwege bv een spoedorder of ziekte van de collega die u zou vervangen.

Belangrijk is hierbij wel dat uw werkgever de schade, die u heeft als gevolg van het intrekken van de geplande vakantie, moet vergoeden. Dan zal het vaak gaan om annuleringskosten, maar eventueel ook om immateriële schade. U moet er wel zelf voor zorgen dat de schade zo veel mogelijk beperkt blijft.

Kortom, uw werkgever keurt uw vakantie goed, tenzij er gewichtige reden zijn waardoor vakantie geen optie is. Een eventuele goedgekeurde vakantie kan ingetrokken worden vanwege diezelfde gewichtige redenen. Echter daar staat een schadevergoeding tegenover.

U heeft vakantie aangevraagd en dit is goedgekeurd door uw werkgever, maar u wilt daar op terugkomen
U heeft wellicht voor de Corona maatregelen vakantie aangevraagd en dit is door uw werkgever goedgekeurd. Het is goed denkbaar dat u nu niet met vakantie kunt, omdat er bijvoorbeeld in het buitenland beperkende maatregelen gelden. Het uitgangspunt is dat een werknemer vakantie die is vastgesteld moet opnemen.

Moet een werkgever meewerken als u uw vakantie wilt intrekken?
Een werkgever moet in principe meewerken aan intrekking van vakantie, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden.
Houd er rekening mee dat een werkgever zich op het standpunt kan stellen dat door de Corona crisis niet kan worden meegewerkt aan de intrekking van vakantiedagen, omdat de bedrijfseconomische gevolgen groot zijn en het nu niet verantwoord is om de verlofafspraken te vergroten.
Wilt u uw vakantie intrekken, ga dan in overleg met uw werkgever. En kijk of er een voor beide partijen een passende oplossing mogelijk is.

Deel dit bericht