Ga naar inhoud

Informatie over evenementen en abonnementen

Evenementen : vaak gestelde vragen

Volgens de consumentenbond: Als een concert wordt afgelast, dan heb je recht op teruggave van het volledige bedrag dat je betaald hebt voor de kaart(en), inclusief eventuele reserverings- en/of servicekosten, ongeacht de reden. Soms biedt de organisator van het concert een alternatief, zoals een andere datum waarop je kunt gaan. Let op: hier hoef je niét mee akkoord te gaan, de keuze is aan jou.

Voorbeeldbrief te vinden op https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/andere-onderwerpen/concert-afgelast

Volgens Ticketmaster: Als het evenement door de organisatie definitief is geannuleerd, nemen we per mail contact met je op om te bevestigen wanneer de teruggave wordt verwerkt. We nemen ook contact met je op als je evenement is uitgesteld. Tickets blijven dan waarschijnlijk geldig voor de nieuwe datum, en als je verhinderd bent ontvang je een terugbetaling. Dit kan vanaf het moment dat de nieuwe datum bekend is gemaakt. Volg daarvoor dan de instructies op in de mail.

Of een bruiloft geannuleerd of verplaatst kan worden, verschilt per locatie en leverancier. Bruiloftverzekeringen dekken soms de kosten wanneer een bruiloft niet door kan gaan vanwege het coronavirus.

Bruiloftverzekering bij AON: Deze verzekering vergoedt de onkosten van je bruiloft niet als je die aflast, uitstelt, onderbreekt of eerder beëindigt in verband met het coronavirus. Ook niet als dat een gevolg is van maatregelen die worden genomen door de verantwoordelijke autoriteiten.

Feestverzekering bij Ditzo: Het uitstellen of annuleren van je bruiloft valt bij Ditzo niet meer onder de dekking.

Bruiloftverzekering bij De Goudse: Als je langer dan drie maanden geleden een verzekering hebt afgesloten, heb je recht op een vergoeding wanneer je de bruiloft uitstelt of annuleert vanwege het coronavirus.

Volgens de consumentenbond: Heb je kaartjes voor een evenement dat wordt afgelast vanwege het coronavirus, zoals een concert of festival? Ook als de organisator zich beroept op overmacht dan heb je recht op geld terug. Je krijgt de ticketkosten dan vergoed. Ook servicekosten krijg je vaak terug. Mogelijk wordt het evenement verplaatst. Je kunt daarnaast ook overwegen je verlies te nemen en je ticketkosten als ‘donatie’ te zien aan de concertzaal of bijvoorbeeld muzikaal gezelschap. Zeker als het om een relatief kleinschalige organisatie gaat, die ook gedupeerd raakt door de annulering.

Andere al gemaakte kosten krijg je niet van de evenement organisator terug, zoals kosten voor een hotel of treinkaartje. Neem voor het annuleren van een verblijf in zo’n situatie contact op met de boekingswebsite of bijvoorbeeld het hotel. Bij sommige boekingsplatforms kun je kosteloos annuleren tot de dag van aankomst.

Heb je een arrangement geboekt (hotel én concert) bij een aanbieder en is de waarde van het concert minimaal 25% van de totale waarde? Dan is het volgens de ANVR een pakketreis. Gaat dat concert niet door, dan mag je de locatie wel kosteloos annuleren.

Abonnementen en lidmaatschappen: vaak gestelde vragen

Een lid heeft geen overeenkomst met zijn vereniging. Hij is er lid van. Op die situatie is het consumentenrecht niet van toepassing. Contributie betaal je ook (gewoonlijk) voor een heel jaar, en dus niet voor specifieke tijden of gebeurtenissen. Dat trainingen en wedstrijden bij een vereniging door externe omstandigheden (zoals het corona-virus) tijdelijk niet door kunnen gaan valt zowel de vereniging als de leden niet aan te rekenen. Een lid van een vereniging heeft daardoor géén recht op teruggave van een deel van de contributie.
Het wordt anders wanneer een lid voor een specifieke gebeurtenis (bijvoorbeeld een trainingskamp) extra heeft betaald. Kosten die de vereniging dan niet heeft gemaakt, maar die wel door het lid zijn voorgeschoten, moeten worden terugbetaald. De kosten die de vereniging wel gemaakt heeft, maar die de vereniging ook niet terug kan krijgen, hoeven niet aan het lid worden terugbetaald.

Het overkoepelende orgaan van de sportbonden NOC*NSF zegt over het blijven betalen van de contributie:
‘’Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.’’
Bron: de website van NOC*NSF.

Wanneer een overeenkomst voor een eenmalige gebeurtenis op grond van overheidsbepalingen niet uitgevoerd mag worden en dus niet uitgevoerd kan worden, kan de overeenkomst ontbonden worden. De consument moet dan wat hij al betaald heeft terug krijgen van het bedrijf. Doordat sprake is van overmacht, is het bedrijf niet aansprakelijk voor schade die de consument lijdt door de ontbinding.

Een abonnement is een duurovereenkomst. Duurovereenkomsten zien niet op een eenmalige gebeurtenis. Dat bijvoorbeeld een les bij een sportschool niet door kan gaan op grond van overheidsmaatregelen valt de sportschoolhouder niet aan te rekenen. Er is sprake van overmacht. Maar, dat is geen reden om de overeenkomst (het abonnement) te ontbinden. De overeenkomst kan op een later moment alsnog worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld de les in te halen. De kosten voor de niet genoten lessen en/of het niet gebruik kunnen maken van het abonnement, hoeft de sportschoolhouder dus niet terug te betalen.

Je kan in overleg gaan met de sportschoolhouder om het abonnement (kosteloos of tegen een lagere prijs) te verlengen voor de periode dat je geen gebruik hebt kunnen maken van het abonnement vanwege het corona-virus.