Ga naar inhoud

Ik heb een abonnement bij een sportschool of zwemschool, moet ik de abonnementskosten blijven betalen?

Wanneer een overeenkomst voor een eenmalige gebeurtenis op grond van overheidsbepalingen niet uitgevoerd mag worden en dus niet uitgevoerd kan worden, kan de overeenkomst ontbonden worden. De consument moet dan wat hij al betaald heeft terug krijgen van het bedrijf. Doordat sprake is van overmacht, is het bedrijf niet aansprakelijk voor schade die de consument lijdt door de ontbinding.

Een abonnement is een duurovereenkomst. Duurovereenkomsten zien niet op een eenmalige gebeurtenis. Dat bijvoorbeeld een les bij een sportschool niet door kan gaan op grond van overheidsmaatregelen valt de sportschoolhouder niet aan te rekenen. Er is sprake van overmacht. Maar, dat is geen reden om de overeenkomst (het abonnement) te ontbinden. De overeenkomst kan op een later moment alsnog worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld de les in te halen. De kosten voor de niet genoten lessen en/of het niet gebruik kunnen maken van het abonnement, hoeft de sportschoolhouder dus niet terug te betalen.

Je kan in overleg gaan met de sportschoolhouder om het abonnement (kosteloos of tegen een lagere prijs) te verlengen voor de periode dat je geen gebruik hebt kunnen maken van het abonnement vanwege het corona-virus.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?