Ga naar inhoud

Ik heb een lidmaatschap bij een vereniging, moet ik contributie blijven betalen?

Een lid heeft geen overeenkomst met zijn vereniging. Hij is er lid van. Op die situatie is het consumentenrecht niet van toepassing. Contributie betaal je ook (gewoonlijk) voor een heel jaar, en dus niet voor specifieke tijden of gebeurtenissen. Dat trainingen en wedstrijden bij een vereniging door externe omstandigheden (zoals het corona-virus) tijdelijk niet door kunnen gaan valt zowel de vereniging als de leden niet aan te rekenen. Een lid van een vereniging heeft daardoor géén recht op teruggave van een deel van de contributie.
Het wordt anders wanneer een lid voor een specifieke gebeurtenis (bijvoorbeeld een trainingskamp) extra heeft betaald. Kosten die de vereniging dan niet heeft gemaakt, maar die wel door het lid zijn voorgeschoten, moeten worden terugbetaald. De kosten die de vereniging wel gemaakt heeft, maar die de vereniging ook niet terug kan krijgen, hoeven niet aan het lid worden terugbetaald.

Het overkoepelende orgaan van de sportbonden NOC*NSF zegt over het blijven betalen van de contributie:
‘’Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.’’
Bron: de website van NOC*NSF.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?