Ga naar inhoud

Ik heb een bouwbedrijf maar kan niet binnen de afgesproken bouwtijd opleveren.

In aannemingsovereenkomsten is vaak opgenomen dat de aannemer een boete verschuldigd is, als de afgesproken oplevertijd of bouwtijd wordt overschreden. Die periode hangt vooral af van het aantal werkbare dagen.
De dagen dat niet gewerkt kan worden -de ‘onwerkbare dagen’- tellen niet mee (veelal dagen waarop meer dan 5 uren niet kan worden gewerkt). Door de corona-crisis is het mogelijk dat uw werknemers meerdere uren per dag niet (kunnen) werken. Maar of dat voor u ook telt als onwerkbare dagen kunnen we niet algemeen stellen.

Overleg met uw klant en bespreek een nieuwe bouwtermijn of andere oplossing. Als u er samen met uw klant niet uitkomt, zal uiteindelijk de rechter of de arbiter voor de bouw moeten bepalen of er sprake is van onwerkbare dagen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?