Ga naar inhoud

Ik heb mijn zaak moeten sluiten en dus geen gebruik kunnen maken van mijn bedrijfspand. Heb ik recht op huurverlaging?

Deze situatie komt veel voor in bijvoorbeeld de horeca. U kunt het pand dat u huurt niet gebruiken en u kunt daar niets aan doen. Maar ook de verhuurder kan er niet voor zorgen dat u het pand weer kunt gebruiken.
De situatie is voor u allebei onmogelijk te veranderen. Dat betekent dat uw verhuurder in beginsel niet tegemoet hoeft te komen aan uw vordering tot huurverlaging. Maar ook hier geldt dat sprake is van een bijzondere situatie.
Als u er samen met uw verhuurder niet uitkomt, zal uiteindelijk een rechter moeten beoordelen of dit een uitzondering is op de hoofdregel. Probeer in ieder geval altijd met uw verhuurder te overleggen en een oplossing te bespreken. Ook een verhuurder wil straks graag weer verder met u. Denkt u aan een (tijdelijke) verlaging of opschorting van de huur. Of een betalingsregeling (in termijnen). Maar ook een kwijtschelding van (een deel van) de huur is wellicht te bespreken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?