Ga naar inhoud

Ik kan de huur van mijn bedrijfspand niet meer betalen. Mag ik betaling uitstellen?

Uitgangspunt is dat de huur betaald moet worden.
Maar ook uw verhuurder heeft er geen belang bij dat zijn pand leeg komt te staan. Probeer daarom altijd met uw verhuurder te overleggen en een oplossing te bespreken. Denkt u aan een (tijdelijke) verlaging of opschorting van de huur. Of een betalingsregeling (in termijnen). Maar ook een kwijtschelding van (een deel van) de huur is wellicht te bespreken.

Als u er samen niet uitkomt, hangt het af van de vraag of deze corona-crisis als overmacht mag worden gezien. Dat is uiteindelijk aan de rechter.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?