Ga naar inhoud

Ik wil gebruik maken van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Hoe werkt dat?

Op de website van Rijksoverheid vindt u veel informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Wij verwijzen u naar: Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?