Ga naar inhoud

Ik wil weten of mijn werknemers besmet zijn. Mag ik verlangen dat ze dat mij vertellen?

U mag het vragen, maar u kunt het niet eisen. Gegevens over gezondheid zijn extra beschermd in de privacywetgeving (in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
Maar dit is een bijzonder situatie. Ook uw werknemers hebben een belang bij het voorkomen van besmetting. Als u het bespreekbaar maakt, is het heel goed denkbaar dat zij u wel willen informeren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?