Ga naar inhoud

Mijn bedrijf is (tijdelijk) gesloten. Moet ik het loon van mijn werknemers blijven betalen?

Uitgangspunt is, dat ook als er geen werk is het loon gewoon moet worden doorbetaald. Ook als u zelf besluit om uw bedrijf te sluiten.
Dat is anders als de werknemer zelf besluit om niet te werken, bijvoorbeeld uit angst voor besmetting. Als werkgever zult u er uiteraard alles aan moeten doen om uw werknemer een veilige werkomgeving te bieden.

Mag ik een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nu tussentijds opzeggen omdat er toch geen werk is?
Ook nu geldt nog steeds het ontslagrecht. Om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te kunnen beëindigen, moet er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. In dat geval kunt u in overleg treden met uw werknemer om te kijken of een beëindiging met wederzijds goedvinden mogelijk is.
Wil uw werknemer daarover niet met u in gesprek? Dan zal bekeken moeten worden of u de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV, dan wel via een ontbinding bij de kantonrechter kunt laten eindigen.
Hebt u NOW aangevraagd? Dan geldt als voorwaarde dat u de arbeidsovereenkomst niet vanwege bedrijfseconomische omstandigheden mag beëindigen.

Ik kan nu alle werknemers goed gebruiken. Mag ik verlof intrekken?
Nee, dan kan niet zonder overleg. Als u een zwaarwegende reden heeft (hele bijzondere omstandigheden) waardoor u de werknemer(s) nodig heeft, dan kunt u na overleg met de werknemer(s) het verlof intrekken. Als uw werknemer daardoor schade lijdt of kosten maakt, dan moet u die wel vergoeden.

Mijn werknemer wil verlof intrekken omdat de vakantie niet doorgaat. Moet ik als werkgever dat toestaan?
Uitgangspunt is dat een goedgekeurde verlofaanvraag van de werknemer doorgaat. Als de werknemer die wil intrekken, dan moet dat in overleg met u als werkgever. U kunt dat weigeren. Maar als uw bedrijfsvoering daar geen hinder van ondervindt, dan kunt u zich afvragen of weigeren wel nodig is. Bovendien kan een weigering dan in strijd zijn met goed werkgeverschap. Ook hierbij geldt: zoek samen naar een oplossing.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?