Ga naar inhoud

Mijn bedrijf krijgt geen onderdelen of grondstoffen geleverd. Ik kan daardoor zelf ook niet produceren of leveren. Kan ik die omzetderving op mijn leverancier verhalen?

Nee, daar moet u niet van uit gaan.

De corona-crisis raakt in veel gevallen ook uw leveranciers. De leverancier kan waarschijnlijk tegenwerpen dat hij te maken heeft met overmacht en dan kunt u hem niets verwijten.
Dat kan anders liggen als u in de overeenkomst of algemene voorwaarden heeft geregeld dat het risico van overmacht bij de leverancier ligt. Dat komt echter nauwelijks voor, vooral omdat een leverancier een dergelijke voorwaarde niet snel zal accepteren.

Hoe dit voor u uitpakt, moet per geval beoordeeld worden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?