Ga naar inhoud

Mijn medewerkers willen extra verlof of calamiteitenverlof omdat hun kinderen thuis zijn. Wat kan ik ze zeggen?

Elke ouder heeft de mogelijkheid om voor enkele uren/een dag gebruik te maken van calamiteitenverlof. Bijvoorbeeld om opvang te regelen. Daarnaast is er de mogelijkheid van zorgverlof. Dat is bedoeld om een korte tijd een ziek kind te verzorgen.

In deze corona-crisis kan het voorkomen dat ouders meer tijd thuis nodig hebben. Ons advies zou zijn om dat in overleg met uw werknemer oplossingen te bespreken. Denkt u aan de mogelijkheid van thuiswerken, het opnemen van verlofdagen/overwerkuren of onbetaald verlof.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?