Ga naar inhoud

Rechters hebben recent geoordeeld dat huur minderen mag. Wat betekent dat voor mij?

Verschillende voorzieningenrechters hebben geoordeeld over de vraag of huurders van bedrijfsruimte recht hebben op huurverlaging vanwege de coronacrisis. Een aantal rechters vonden van wel, een enkele van niet.

Heel in het kort waar het om gaat: het gaat om de vraag of de corona-crisis en de overheidsmaatregelen een gebrek aan de bedrijfsruimte zijn, als bedoeld in de wet. Enkele rechters hebben nu geoordeeld dat sluiting door overheidsmaatregelen inderdaad als een gebrek wordt aangemerkt. Het gehuurde is door de maatregelen niet meer geschikt voor het normale gebruik. Huurders kunnen dan aanspraak maken op een huurverlaging.
Daarbij is ook van belang of in de huurovereenkomst de gevolgen wegens gebrek zijn uitgesloten, met een zogenaamd exoneratiebeding. Dan is het namelijk lastiger en mogelijk zelfs uitgesloten om met een beroep op een gebrek huurprijsvermindering te realiseren.

Daarnaast speelt de vraag of er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Dat zal niet snel zo zijn. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarin het onverkorte vasthouden aan de huurovereenkomst onaanvaardbaar is. Dat vraagt om een stevige onderbouwing door de huurder.

De uitspraken tot nu toe zijn uitspraken van voorzieningenrechters. Dat zijn uitspraken, omdat in een bepaalde situatie een spoedige (tijdelijke) oplossing nodig was. Het zijn géén uitspraken die ver doorwerken en zonder meer voor alle situaties gelden. Daar is een bodemprocedure voor nodig; een procedure waarin het in feite tot op de bodem wordt uitgezocht.

Het is dus niet in zijn algemeenheid te zeggen dat u als huurder van een bedrijfsruimte recht heeft op vermindering van huur of op uitstel van huurbetalingen. De kwestie is zeker niet klip en klaar. De rechter zal uiteindelijk uitsluitsel moeten geven in bodemprocedures.

Wij raden u aan om in gesprek te gaan. Met daarbij als doel om afspraken te maken over het uitstellen van de huurbetalingen of het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de huur.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?