Ga naar inhoud

Informatie over reizen.

Hierna volgen eerst een aantal algemene wetenswaardigheden over reizen. Ook vindt je hier een aantal links naar sites met gedetailleerde informatie van de overheid.
Verderop tref je een overzicht aan van vaak gestelde vragen en antwoorden.

Let op:

 1. hieronder wordt algemene informatie gegeven over annuleringen van reizen en vluchten. In specifieke situaties kunnen andere regels gelden. De uitbraak van het coronavirus is een uitzonderlijke situatie en ook voor alle betrokken reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en reis- en annuleringsverzekeringen geldt dat sprake is van overmacht.
 2. voor pakketreizen (vervoer en verblijf), losse boekingen (alleen verblijf) en losse vluchten gelden verschillende regels.

Voor je op reis gaat: check het reisadvies!

Controleer voor je op reis gaat of er risico’s in het land van bestemming zijn en wat het reisadvies is. Deze informatie vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in de Reisapp Buitenlandse Zaken.

Per land zie je actuele informatie en ontwikkelingen. Ook vind je hier alles over veiligheidsdreigingen in bepaalde gebieden. Dit wordt aangeduid met kleurcodes:

 • Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s
 • Geel: let op, er zijn veiligheidsrisico’s
 • Oranje: alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan
 • Rood: reizen is niet toegestaan

Een reisadvies is niet bindend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze om wel of niet te reizen.

De zorgvuldigheid waarmee het ministerie de reisadviezen maakt, vergt soms veel tijd. Hierdoor kan het voorkomen dat actualiteiten in de media wel worden gemeld, maar nog niet zijn terug te vinden in de reisadviezen. Meer algemene informatie over de kleurcodes en reisadviezen is de vinden op deze website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds vergoedt niet bij het annuleren van reizen en biedt ook geen garantiedekking bij uitbraak van ziektes, zoals het coronavirus. Dit fonds biedt wel uitkomst als er calamiteiten zijn wanneer je al op reis bent, zoals bij een natuurramp.

Reis- en annuleringsverzekeringen

Voor vragen en informatie over uw reis- en annuleringsverzekering bij Univé kunt u gaan naar de website van Univé.
Let op: een verzekering dekt een onzeker voorval. Een dekking afsluiten op het moment dat er al een virusuitbraak of andere besmettelijke ziekte is, heeft in principe geen zin.

Corona-voucher voor pakketreizen

SGR en ANVR: Corona-voucher bij annulering of omboeking van reizen

Voor reizigers die een reis met SGR Garantie hebben geboekt*, heeft SGR in samenwerking met ANVR met ingang van 16 maart 2020 de Corona-voucher in het leven geroepen. Reizigers kunnen met deze voucher de geannuleerde reis op een later tijdstip opnieuw boeken en alsnog op vakantie gaan. Je bent als reiziger met de Corona-voucher er zeker van dat je reissom veiliggesteld is, mocht de reisorganisatie in financiële problemen komen. De SGR heeft de garantieregeling voor Corona-vouchers verlengd tot en met 31 maart 2021. Na 31 maart 2021 kunnen geen Coronavouchers met SGR-garantie meer worden uitgegeven. Indien de reisorganisatie de pakketreis na 31 maart 2021 annuleert, moet de reisorganisatie de reissom aan de reiziger terugbetalen.

Het hoeft hierbij dus niet altijd te gaan om een pakketreis (vervoer+verblijf). Er kan ook alleen een verblijf geboekt worden met SGR-garantie. Het gaat er dus om of de reisorganisatie is aangesloten bij de ANVR en SGR én of op de geboekte reis SGR-garantie zit. Is dat het geval, dan kan je een Corona-voucher krijgen.
Voor alleen vervoer (meestal losse vluchten) kan geen Corona-voucher afgegeven worden, omdat daar nooit SGR-garantie op zit.

In plaats van de reissom te vergoeden bij een geannuleerde pakketreis, vragen ANVR-reisorganisaties reizigers de reis om te boeken of een Corona-voucher te accepteren. Dit om te voorkomen dat reisorganisaties in financiële problemen komen. De voucher is alleen bedoeld voor pakketreizen, niet voor losse vliegtickets. Als de reis geannuleerd is vanwege het corona-virus, hoeven de restantbetalingen niet meer gedaan te worden. De voucher heeft dan de waarde van de aanbetaalde reissom.

Ga voor meer informatie naar over de Corona-voucher de website van SGR.
Ga voor meer informatie over annuleringen vanwege het corona-virus naar de website van de ANVR.

Let op:

 1. Als je niet akkoord gaat met de Corona-voucher na annulering van de pakketreis, dan kan je later géén aanspraak maken op de SGR voor vergoeding van de reissom als de reisorganisatie failliet gaat. Door de annulering is de reisovereenkomst ontbonden en daardoor komt de garantieregeling van de SGR te vervallen. Als de reisorganisatie alsnog failliet gaat en je hebt geen Corona-voucher, dan kun je de reissom dus niet terugkrijgen.
 2. Voor reizigers die alleen een vliegticket hebben geboekt dat geannuleerd is, kan geen Corona-voucher verstrekt worden. Losse vliegtickets vallen niet onder de garantieregeling van de SGR.

Corona-voucher voor pakketreizen: vaak gestelde vragen

Als je uiteindelijk toch geen gebruik wil maken van de Corona-voucher, die een SGR-geldigheid heeft van 1 jaar na uitgifte, dan heeft de reisorganisatie (van wie je de voucher ontvangen hebt) altijd de plicht de volledige waarde van de voucher aan jou te betalen. Maar niet eerder dan 6 maanden na uitgifte van de voucher.

Voorbeeld: je krijgt een Corona-voucher op 1 april 2020 die geldig is tot 1 april 2021. Vanaf 1 oktober 2020 kan je de reisorganisatie vragen de betaalde reissom alsnog aan jou terug te betalen. De reisorganisatie moet het de betaalde reissom dan verplicht aan jou gaan terugbetalen. De reisorganisatie moet de betaalde reissom voor 1 april 2021 aan jou terugbetaald hebben.

Er is door het Ministerie van Economische Zaken en de ACM overeengekomen dat 6 maanden na de uitgifte van de Corona-voucher, de reiziger het vooruitbetaalde reisgeld (=de waarde van de Corona-voucher) kan terugvragen van de reisorganisatie. Zolang de reiziger een voucher heeft en nog geen geld terug heeft gekregen, blijft de SGR-garantie van kracht. Ook al heeft de reiziger wel een verzoek tot terugbetaling gedaan.
Pas als de reiziger zijn geld terug heeft gekregen óf met de voucher een nieuwe reis heeft geboekt vervalt de voucher en daarmee ook de SGR-garantie. De SGR-garantie geldt uiteraard wel weer op de nieuwe boeking.

In deze crisistijden wordt van iedereen gevraagd toegevingen te doen en compromissen proberen te sluiten.
Aan reizigers wordt daarom gevraagd om akkoord te gaan met de Corona-voucher, in plaats van de reissom terug te vragen van de reisorganisatie. De reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting om aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen.

Dit kan leiden tot grote financiële problemen bij reisorganisaties. Als iedere reiziger de reissom of reeds gedane aanbetalingen terugvordert is de kans dat de reisorganisaties failliet gaan erg groot. De Corona-voucher geeft dan meer zekerheid, omdat de reissom is veiliggesteld. Ook als de reisorganisatie toch in financiële problemen komt.
Aan reizigers wordt daarom dringend gevraagd om de reis om te boeken of om de Corona-voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip.

De reisorganisatie die de voucher uitgeeft kan zelf bepalen hoelang zijn voucher geldig is, maar niet korter dan een jaar.
Alleen de SGR-garantie geldt één jaar en dat dient ook op de voucher te staan. De reisorganisatie mag verder zelf bepalen tot wanneer de reiziger de voucher bij hem kan inwisselen.
De reis die binnen één jaar is geboekt, valt natuurlijk gewoon weer onder de SGR-garantieregeling. Of de vertrekdatum van de geboekte reis pas later ligt, is dus niet van belang.

Bij een duurdere reis moet de klant bijbetalen. Bij een goedkopere reis houdt de klant een restant van de voucher over ter besteding.
Als de situatie is genormaliseerd zullen reisorganisaties naar alle waarschijnlijkheid in veel gevallen het verschil in reissom restitueren, zeker indien het een gering bedrag betreft.

Vrijwel alle reisbestemmingen hebben het reisadvies ‘oranje’, waardoor veel vouchers met SGR-garantie niet besteed kunnen worden. De afspraak is dat uiterlijk één jaar na uitgifte van de voucher het restant wordt terugbetaald aan de reiziger.

Om reisorganisaties niet in financiële problemen te brengen bij het terugbetalen en de reiziger wel de zekerheid te geven dat hij zijn geld krijgt, gaat de SGR in samenwerking met de overheid een liquiditeitslening verstrekken aan reisorganisaties in de vorm van een Voucherfonds. De reisorganisatie (SGR-deelnemer) krijgt dan een aantal jaren de tijd om deze lening weer af te lossen aan het garantiefonds. Het garantiefonds betaalt vervolgens de lening weer terug aan de overheid.

Er is hier een overgangsregeling op van toepassing. In de overgangsregeling staat dat vouchers met SGR-garantie uitgegeven mogen worden tot en met 31 maart 2021, maar alleen voor reizen die:

 • onder de SGR-garantie vallen;
 • die al in 2020 geboekt zijn
 • worden uitgevoerd voor 30 april 2021;
 • en die geannuleerd worden door de reisorganisatie vanwege het coronavirus.

Als het voor de SGR-deelnemers (de reisorganisaties) niet mogelijk is om voor 31 maart 2021 vouchers met SGR-garantie te versturen naar de reizigers mogen zij dit binnen 30 dagen (dus voor 30 april 2021) alsnog doen.

Voor reizen die hier niet onder vallen, zoals bijvoorbeeld reizen met die in de mei- of zomervakantie gepland staan, geldt weer de normale wettelijke regeling. Dat betekent dat de reisorganisatie de reissom binnen 14 dagen aan de reiziger moet terugbetalen, indien de reisorganisatie de reis annuleert.

Voor reizen die geboekt zijn in 2021 mogen geen vouchers met SGR-garantie worden uitgegeven.

Gaat je reisorganisatie failliet en heb je nog geen geld ontvangen voor de voucher waarvan de geldigheidsduur van 12 maanden verstreken is? Dan heb je na afloop van de geldigheidsduur (12 maanden) nog maximaal twee maanden het recht om een claim in te dienen. Dit staat in artikel 4 van de SGR-garantieregeling.

De Corona-voucher heeft een SGR-garantie van één jaar. Na afloop van dit jaar komt de SGR-garantie te vervallen. De waarde van de voucher is dan niet meer beschermd tegen een eventueel faillissement van de reisorganisatie, omdat de SGR dan geen dekking meer verleent. De SGR heeft op 17 maart 2021 besloten dat de termijn waaronder consumenten SGR-garantie ontvangen op hun Coronavoucher verlengd wordt van 12 naar 14 maanden na uitgifte van de Coronavoucher. Na afloop van de verlengde garantieperiode van 14 maanden hebben consumenten (als zij het geld nog niet van de reisorganisatie ontvangen hebben) nog 2 maanden de tijd om zich te melden bij de SGR.

Er zijn drie dingen die je (zelf) kan doen om opnieuw SGR-garantie te krijgen en om de reissom terugbetaald te krijgen van de reisorganisatie:

1. Melden bij de SGR: de SGR geeft aan dat de consument volledig en langer wordt beschermd door de SGR. Veel reisondernemingen willen gebruikmaken van het Voucherfonds, maar op dit moment wacht de overheid nog op goedkeuring van de Europese Commissie. Dat kan even duren, maar de garantie op de Coronavoucher verloopt niet. Heb je 12 maanden ná uitgifte van de Coronavoucher nog geen terugbetaling ontvangen van de reisorganisatie? Dan kan je binnen 2 tot 4 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum (12 maanden na uitgifte van de Coronavoucher) de Coronavoucher claimen. Dit kan vanaf 17 maart 2021 via de website www.sgr.nl/claimjevoucher.

Pas na die melding verleent de SGR weer garantie, en is de waarde van de voucher weer beschermd tegen een faillissement van de reisorganisatie. De SGR geeft verder aan dat zij voldoende middelen heeft om bij financieel onvermogen van een reisonderneming de waarde van de Coronavoucher aan jou terug te betalen. Jouw Coronavoucher houdt dus garantie en je ontvangt je geld zeker terug.
Zie voor meer informatie hierover dit bericht van de SGR.

2. Melden bij de Geschillencommissie Reizen (ANVR): als een reisorganisatie weigert om de voucher na de vervaldatum uit te betalen, dan kan de consument een procedure starten bij de Geschillencommissie Reizen. Via deze procedure kan de terugbetaling worden afgedwongen. Het klachtengeld is € 77,50, € 102,50 of € 127,50 (afhankelijk van de hoogte van de reissom). Als de consument in het gelijk gesteld wordt, krijgt hij het klachtengeld terugbetaald. Op deze website staat meer informatie over de geschillencommissie en het indienen van een klacht.

Let op: het advies is om naast het starten van een procedure bij de geschillencommissie altijd ook een melding te maken bij de SGR, zodat je in ieder geval de SGR-garantie behoudt.

3. Melden bij de Consumentenbond: de Consumentenbond geeft in dit bericht aan dat consumenten die niet volgens afspraak na een jaar hun geld terugkrijgen, zich kunnen melden bij de Consumentenbond. De Consumentenbond verzamelt de meldingen en onderneemt indien nodig actie. Consumenten die een Coronavoucher hebben die inmiddels verlopen is, kunnen een e-mail sturen naar verlopenSGRvoucher@consumentenbond.nl met daarin de vervaldatum van de voucher en de naam van de reisorganisatie. Als uit de meldingen blijkt dat een bepaalde reisorganisatie structureel niet terugbetaalt, dan gaat de Consumentenbond in gesprek met die reisorganisatie en zal er ook een melding gemaakt worden bij de ACM.

Op 6 april 2021 is D-RT Retail B.V. (D-Reizen en VakantieXperts) failliet verklaard. De SGR heeft over het faillissement dit bericht geplaatst. De franchise ondernemingen die opereren onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement.

De SGR gaat, in overleg met de curator, alle informatie verzamelen. Zodra de SGR inzicht heeft in alle informatie, krijgen alle klanten van D-RT Retail B.V. individueel bericht. Op dit moment beschikt de SGR niet over klantgegevens. Het heeft dan ook geen zin om contact op te nemen met de SGR.

De SGR adviseert dringend om geen betalingen meer aan D-RT Retail B.V. te doen voor nog niet aangevangen reizen. Betalingen gedaan na 6 april 2021 vallen niet meer onder de SGR-garantie.

Klanten die een reis gepland hebben staan, krijgen van de SGR bericht of de reis door een andere reisorganisatie kan worden overgenomen. Is dat niet het geval, dan betaalt de SGR de aanbetaling/reissom terug aan de klant.
Klanten met een Coronavoucher van D-RT Retail B.V. krijgen van de SGR een uitnodiging om een claim in te dienen. Heeft u een Coronavoucher in uw bezit? Dan dient u de claim pas in nadat u een bericht van de SGR heeft ontvangen. De SGR geeft aan dat alle Coronavouchers met SGR-garantie gedekt zijn door de SGR. De waarde van deze vouchers worden door de SGR aan de klanten terugbetaald.

De SGR verzoekt klanten van D-RT Retail om hun Coronavoucher niet via ‘Claim je voucher’ in te dienen. Via deze pagina kan er alleen geclaimd worden als een reisorganisatie de Coronavoucher na de vervaldatum nog niet heeft terugbetaald. Dus niet in het geval van faillissementen.

Ja. In normale situaties biedt SGR géén dekking voor uitgegeven vouchers. Maar SGR heeft een uitzondering gemaakt voor de Corona-crisis. Reisorganisaties worden in staat gesteld een voucher aan te bieden in plaats van cash geld terug te geven.
Deze SGR-garantie geldt op dit moment voor vouchers die worden uitgegeven tot en met 31 maart 2021.

Pakketreizen: vaak gestelde vragen

Een pakketreis kan op basis van de wet (7:509 lid 3 BW) kosteloos opgezegd worden als sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming. Je hebt het recht om de reis in dat geval kosteloos op te zeggen vóór het begin van de reis. De reissom moet dan door de reisorganisatie aan jou worden terugbetaald. Een andere mogelijkheid is dat de reisorganisatie de Corona-voucher aanbiedt. Omdat er sprake is van overmacht heb je geen recht op een vergoeding van extra kosten.

Je moet wel kunnen om aantonen dat er op de plaats van bestemming sprake is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Bijvoorbeeld door de (negatieve) reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Is hiervan geen sprake volgens de reisorganisatie? Dan ben je afhankelijk van de contractvoorwaarden over annuleren of wijzigen van de reis. Meestal betaal je dan annuleringskosten.

Heb je zelf een hotelovernachting of vlucht geboekt, dan ben je voor de voorwaarden bij wijzigen of annuleren afhankelijk van het hotel of de luchtvaartmaatschappij. Mogelijk is er wel dekking via de reis- of annuleringsverzekering.

De overheid heeft zorgpersoneel opgeroepen geen reizen te ondernemen naar het buitenland.
Je kunt uiteraard de reis annuleren, maar de reisorganisatie kan dan wel annuleringskosten in rekening brengen. Het ligt niet in de risicosfeer van de reisorganisatie om deze kosten voor zijn rekening te nemen. Je kunt de reisovereenkomst dan beëindigen tegen de annuleringskosten zoals afgesproken in de reisovereenkomst. Je kan ook met de reisorganisatie bespreken of het omboeken van de reis een optie is.
Vervolgens kun je dan misschien gebruikmaken van de reis- en/of annuleringsverzekering. Als dat niet het geval is, kun je mogelijk de annuleringskosten neerleggen bij je werkgever.

Dan heb je géén recht op terugbetaling van de reissom door de reisorganisatie.
Angst is geen ‘geldige’ reden om de reis kosteloos te annuleren. In sommige gevallen is er wel dekking via de annuleringsverzekering.

Als je nu besluit om een vakantie die over een paar maanden plaatsvindt te annuleren, dan loop je het risico dat je annuleringskosten moet betalen.
Op dit moment is het niet duidelijk hoe de situatie over bijvoorbeeld 2, 4 of 6 maanden is. Misschien kan de pakketreis (gedeeltelijk of gewijzigd) worden uitgevoerd. Misschien is reizen naar het buitenland nog helemaal niet mogelijk.
Als je nu zelf de pakketreis annuleert, dan zal je moeten aantonen dat er op het moment van vertrek nog steeds een gevaarlijke situatie is op de plaats van bestemming. Dat is onmogelijk, omdat we niet in de toekomst kunnen kijken. Zolang je niet kan bewijzen dat er van een dergelijke situatie sprake is, kan je de pakketreis alleen annuleren op basis van de contractvoorwaarden. In die contractvoorwaarden kan zijn opgenomen dat je annuleringskosten moet betalen als je de pakketreis zelf annuleert.

Je kunt het beste de komende tijd dus afwachten of de reis door kan gaan. Als de reis vlak voor vertrek alsnog geannuleerd wordt, dan heb je recht op terugbetaling van de reissom. Je kan er ook voor kiezen om akkoord te gaan met de Corona-voucher (indien het vertrek gepland stond voor of op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 worden geen Corona-vouchers met SGR-garantie meer uitgegeven). Met de Corona-voucher kan je op een later tijdstip de betaalde reissom gebruiken voor een reis én de reissom is veiliggesteld voor het geval de reisorganisatie in financiële problemen komt.

Normaal gesproken wordt de reis geannuleerd als de volledige reissom niet op tijd betaald is. Betalingstermijnen kunnen per reisorganisatie en per reis verschillen.
Van reisorganisaties die aangesloten zijn bij de ANVR krijgt je eerst een herinnering om het bedrag binnen 14 dagen na de vervaldatum alsnog te betalen. Betaal je niet op tijd dan wordt de reis geannuleerd en kan de reisorganisatie annuleringskosten bij jou in rekening brengen. Vanwege de onzekerheid over geplande reizen vanwege het corona-virus de komende periode, kun je het beste contact opnemen met de reisorganisatie over de restantbetaling en mogelijke alternatieven.

Als je de restantbetaling nu wel voldoet, maar de pakketreis wordt vlak voor vertrek alsnog geannuleerd (vanwege het corona-virus), dan heb je recht op terugbetaling van de betaalde reissom. Je kan er ook voor kiezen om akkoord te gaan met de Corona-voucher (indien het vertrek gepland stond voor of op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 worden geen Corona-vouchers met SGR-garantie meer uitgegeven). Met de Corona-voucher kan je op een later tijdstip de betaalde reissom gebruiken voor een reis én de reissom is veiliggesteld voor het geval de reisorganisatie in financiële problemen komt.

Nee, doordat de reis geannuleerd is hoeft de restantbetaling niet meer gedaan te worden.
De reisorganisatie kan je ook niet verplichten om het resterende bedrag alsnog te betalen. Je krijgt een Corona-voucher ter waarde van het bedrag dat je al betaald hebt (indien het vertrek gepland stond voor of op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 worden geen Corona-vouchers met SGR-garantie meer uitgegeven).

Als je nu besluit om een vakantie die over een paar maanden plaatsvindt te annuleren, dan loop je het risico dat je annuleringskosten moet betalen (zie hierboven).
De annuleringskosten zijn meestal een bepaald percentage van de reissom. Het percentage is afhankelijk van hoeveel dagen voor vertrek de pakketreis geannuleerd wordt. Hoe hoog de annuleringskosten zijn kan per reisorganisatie verschillen. Als de reisorganisatie bij de ANVR is aangesloten dan zijn de annuleringskosten:

 • Tot 42 dagen voor de vertrekdag: de aanbetaling, maar niet meer dan 35% van de reissom.
 • Vanaf 42 tot 28 dagen voor de vertrekdag: 35% van de reissom.
 • Vanaf 28 tot 21 dagen voor de vertrekdag: 40% van de reissom.
 • Vanaf 21 tot 14 dagen voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Vanaf 14 tot 5 dagen voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
 • Vanaf 5 dagen tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Als de reisorganisatie zelf de reis annuleert vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (zoals bij een rood reisadvies vanwege het corona-virus), dan moet de reisorganisatie de betaalde reissom terugbetalen.
Ook kan de reis – in overleg – worden aangepast of omgeboekt. En de reisorganisatie heeft nu de mogelijkheid om een Corona-voucher aan de reizigers aan te bieden (indien het vertrek gepland stond voor of op 31 maart 2021. Vanaf 1 april 2021 worden geen Corona-vouchers met SGR-garantie meer uitgegeven).

Bij een bestemming met de kleur oranje kun je contact opnemen met de reisorganisatie om na te gaan of de reis toch doorgaat, aangepast of geannuleerd moet worden.

Kun je het land niet in vanwege het corona-virus én geldt er een inreisverbod, zoals de VS nu heeft afgekondigd voor verschillende Europese landen (waaronder Nederland)? Dan komen de kosten mogelijk voor rekening van de reiziger.

Hierover zegt de ANVR het volgende:
‘’Landen die een inreisverbod hebben ingesteld voor reizigers uit Nederland, maakt het reizen naar die bestemming onmogelijk. Maar als de pakketreis door de reisorganisator vanuit zijn kant feitelijk kan worden uitgevoerd (vlucht, hotel en eventueel andere onderdelen van het pakket zijn beschikbaar en theoretisch uitvoerbaar), maar de bestemming ontzegt de toegang, geeft geen visa of anderszins. Dan ligt het feit dat uiteindelijk de reis praktisch gezien niet kan worden gemaakt, niet in de invloedssfeer van de reisorganisator. Dit betekent dat de reiziger niet kosteloos kan annuleren en dus geen recht heeft op terugbetaling van de reisorganisator.’’

Mogelijk biedt een uitgebreide (allrisk) annuleringsverzekering wel dekking, als de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij niet vergoedt. Ga dit na bij je verzekeraar.

Landen die hun luchtruim sluiten voor reizigers uit Nederland of vluchten uit Nederland de toegang ontzeggen, vaak geldt dit dan voor alle/veel Schengenlanden, maakt het reizen naar die bestemming gezien onmogelijk. De pakketreis, waarbij de vlucht is inbegrepen, kan door de reisorganisator niet meer worden uitgevoerd.

Dit valt dan -in tegenstelling tot het inreisverbod- wél in de risicosfeer van de reisorganisator. Deze kan met de reiziger overleggen tot omboeken (periode, bestemming) , acceptatie corona-voucher of de reis kosteloos annuleren.

De ECDC-kaart geeft een beeld van de coronasituatie in de Europese lidstaten. Het is geen reisadvies. Er is geen relatie tussen de ECDC-kaart en de nationale reisbeperkingen die de individuele lidstaten hanteren. De lidstaten besluiten zelf over de reisbeperkingen.
De kleuren op de ECDC-kaart hebben dus niet automatisch gevolgen voor vakanties, zoals dat wél het geval is bij de reisadviezen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Per 1 juli 2021 is het Europese Digitale Corona Certificaat (DCC) ingevoerd. Wie volledig gevaccineerd is (met twee tot vier weken inwerktijd), het afgelopen halfjaar hersteld is van corona of een negatieve testuitslag kan laten zien, mag vrij reizen binnen de Europese Unie. Een rode kleur op de kaart maakt het coronapaspoort van Nederlanders niet opeens ongeldig.

Voordat je op reis gaat is het dus van belang om te kijken op de website van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarop staat welke regels gelden als je naar een bepaald land afreist, en wat de regels zijn als je weer terugkomt in Nederland.

Met de testinstantie heb je een resultaatsverbintenis. Als de instantie verplicht is binnen 72 uur de uitslag te leveren, dan is de instantie in verzuim als zij zich daar niet aan houdt. Je moet zelf dan wel alles goed gedaan hebben. Als je zelf geen verwijt kan worden gemaakt, omdat je alles goed hebt geregeld en je testuitslag is niet op tijd, dan moet je in ieder geval het bedrag dat je betaald hebt voor de test terugkrijgen. Als je uitgaat van de resultaatsverbintenis, zou je kunnen stellen dat zij aansprakelijk zijn voor de gevolgschade. De vraag is of de instantie een beroep kan doen op overmacht. Dit is een nieuwe situatie waar nog geen rechter een uitspraak over heeft gedaan. In ieder geval is het verstandig om de testinstantie in gebreke te stellen als zij de testuitslag niet op tijd leveren.

Losse vluchten: vaak gestelde vragen

Heb je alleen een vliegticket geboekt? Zonder annuleringsdekking kun je zelf meestal alleen dure, flexibele tickets gratis annuleren of wijzigen. Bij goedkope tickets ben je meestal je geld kwijt. Luchtvaartmaatschappijen gaan hier verschillend mee om.
Vraag bij de luchtvaartmaatschappij wat het beleid is. Bij annuleringen wegens het corona-virus zijn luchtvaartmaatschappijen soms wel flexibel, zoals KLM.

Als je vlucht geannuleerd wordt door de luchtvaartmaatschappij, dan heb je in principe recht op teruggave van de ticketprijs.
Het is van belang om uit te zoeken of de Europese Verordening 261/2004 van toepassing is op de vlucht. In deze Verordening zijn de rechten van passagiers bij annuleringen van vluchten opgenomen. Alleen als deze Verordening van toepassing is, kan terugbetaling van de ticketprijs worden afgedwongen. Bij retourvluchten moet dus onderscheid gemaakt worden tussen de heenvlucht en de terugvlucht, ook als de heenvlucht en de terugvlucht in één boeking gedaan zijn.

De voorwaarden voor de toepasselijkheid van de Verordening zijn:

1.De vlucht vertrekt vanuit een land binnen de Europese Unie, of:

2a. De vlucht vertrekt vanuit een land buiten de Europese Unie,

2b. naar een land binnen de Europese Unie

2c. met een in de Europese Unie gevestigde luchtvaartmaatschappij.

Houdt er rekening mee dat voor de heenvlucht en de terugvlucht andere regels kunnen gelden. Ook als de heenvlucht en de terugvlucht in één boeking zijn gedaan.
Het komt soms voor dat de heenvlucht wel onder de Verordening valt en dat de luchtvaartmaatschappij verplicht is de ticketprijs terug te betalen, maar dat terugvlucht niet onder de Verordening valt. In dat geval kan dus alleen terugbetaling van de ticketprijs van de heenvlucht worden afgedwongen.

Ons advies is om de tussenpersoon en de luchtvaartmaatschappij allebei aan te schrijven.
Een partij zoals CheapTickets, Schipholtickets, Vliegtickets.nl, Vliegwinkel.nl, eDreams, BudgetAir, Supersaver, etc. is slechts tussenpersoon en geen contractpartij. Het is in principe de luchtvaartmaatschappij die de ticketprijs aan de reiziger moet terugbetalen. Het (alleen) aanschrijven van de tussenpersoon is dus onvoldoende.

Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij de ticketprijs al heeft terugbetaald aan degene die de boeking gedaan heeft. De luchtvaartmaatschappij heeft de ticketprijs in dat geval terugbetaald aan de tussenpersoon. Het volstaat dan om alleen de tussenpersoon aan te schrijven voor de terugbetaling van de ticketprijs.

U bent niet verplicht de voucher te accepteren.
Op grond van de Europese Verordening 261/2004 heeft de passagier recht op terugbetaling van de ticketprijs indien de vlucht geannuleerd wordt door de luchtvaartmaatschappij. Vaak biedt een luchtvaartmaatschappij de passagier een voucher aan ter waarde van de ticketprijs, in plaats van terugbetaling op de bankrekening.
De passagier hoeft niet akkoord te gaan met een voucher.

Indien de passagier liever het geld terug wil krijgen, dan moet de luchtvaartmaatschappij hiermee akkoord gaan. Het kan echter wel enkele maanden duren voordat de passagier de ticketprijs heeft teruggekregen.

Indien een passagier toch akkoord wil gaan met een voucher, is het verstandig de voorwaarden van de voucher goed door te nemen. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen (zoals KLM en Transavia) hebben inmiddels aangegeven eerder uitgegeven voucher toch te gaan uitbetalen aan de passagiers.

Bij luchtvaartvouchers van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen moet goed gekeken worden naar de voorwaarden.
Er is namelijk een grote kans dat deze vouchers niet inwisselbaar zijn voor geld. Als je akkoord gaat met een voucher die niet wisselbaar is voor geld, dan kan je je geld dus niet terugvragen. Ook niet als de geldigheidsduur van de voucher verstreken is en de voucher niet gebruikt is. Wat de voorwaarden precies zijn, verschilt per luchtvaartmaatschappij.

Hoewel voor sommige gebieden geen aangepast reisadvies geldt, stellen veel mensen hun reis liever uit. Indien jij ervoor kiest de vlucht niet te nemen – maar de vlucht wordt volgens vluchtschema uitgevoerd – heb je in principe geen recht op terugbetaling van de ticketprijs.
Desondanks stellen luchtvaartmaatschappijen zich in deze unieke situatie coulant op. Bij verschillende luchtvaartmaatschappijen is het nu tijdelijk mogelijk om zonder wijzigingskosten een vlucht te wijzigen naar een andere bestemming of naar andere reisdata. Maar houdt er rekening mee dat de voorwaarden verschillen per luchtvaartmaatschappij.

Ga naar de website van EUclaim.

Losse boekingen (hotel en vakantieverblijven): vaak gestelde vragen

Ook als je een losse accommodatie hebt geboekt, heb je bij annulering door de accommodatie recht op geld terug. Of je krijgt een alternatief aangeboden, zoals de mogelijkheid tot omboeken of een voucher. Zo’n voucher hoef je niet te accepteren, maar dit kan wel verstandig en redelijk zijn in deze omstandigheden.

Hotels, campings, bungalowparken, etc. in Nederland zijn geopend. Je mag daar (met je eigen huishouden) naartoe gaan.

Dit betekent dat de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Het verblijf zal misschien anders zijn dan normaal, doordat sommige faciliteiten gesloten zullen zijn. Maar dit is géén reden om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Als je besluit toch te annuleren, dan betaal je mogelijk annuleringskosten. Hoe hoog de annuleringskosten zijn staat in de contractvoorwaarden.

Pas als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als het verblijf gesloten is, moet de aanbetaling/vooruitbetaalde reissom worden terugbetaald.

Een seizoenplaats kan voor een langere periode gebruikt worden. Meestal rond april/mei tot en met september. Vakantieparken en campings in Nederland zijn geopend. Dit betekent dat de overeenkomst kan worden uitgevoerd.Het vakantiepark kan jou ontvangen en jij kunt gebruik maken van de seizoenplaats. Het verblijf zal misschien anders zijn dan normaal, doordat sommige faciliteiten gesloten zullen zijn. Maar, dit is helaas géén reden om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Als je besluit om toch te annuleren, dan betaal je mogelijk annuleringskosten. Hoe hoog de annuleringskosten zijn staan in de contractvoorwaarden. Als je niet (op tijd) betaald dan kan het vakantiepark om die reden de overeenkomst opzeggen. Ook in dat geval kan het zijn dat je annuleringskosten moet betalen.

Pas als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als het vakantiepark gesloten is, moet de aanbetaling/vooruitbetaalde prijs worden terugbetaald als de overeenkomst daardoor niet kan worden uitgevoerd. In geval van een seizoenplaats is er dus een grote kans dat het grootste gedeelte van de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd. Mocht het vakantiepark een tijd gesloten zijn geweest, dan kun je overleggen of je een deel van het betaalde bedrag terug kunt krijgen. Voor de periode dat het vakantiepark gesloten was kon je immers geen gebruik maken van de seizoenplaats.

Als je nu besluit om een seizoenplaats te te annuleren, dan loop je het risico dat je annuleringskosten moet betalen (zie vorige vraag). De annuleringskosten zijn meestal een bepaald percentage van de afgesproken totaalprijs.
Het percentage is afhankelijk van hoeveel dagen voor de ingangsdatum de seizoenplaats geannuleerd wordt. Hoe hoog de annuleringskosten zijn kan per organisatie verschillen.
Als de RECRON Voorwaarden Seizoenplaatsen van toepassing zijn, dan geldt het volgende:

 • bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst: 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 2 tot 3 maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 tot 2 maanden voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.

Update 8 januari 2021: voor een vakantiewoning of groepsaccommodatie gelden dezelfde regels als voor de thuissituatie.
In een vakantiehuis is één groep van maximaal vier personen per dag (exclusief kinderen t/m 12 jaar) toegestaan. Dit is een dringend advies. De 1,5 meter afstand maatregel en ook de hygiënemaatregelen blijven bestaan.

Als de groepsaccommodatie open is, en de overeenkomst dus kan worden nagekomen, dan kunt u niet kosteloos annuleren. De omstandigheid dat het gezelschap van de consument niet in staat is om zich aan de regels te houden (omdat het verblijf bijvoorbeeld geboekt is voor een gezelschap groter dan vier personen, en dit gezelschap uit meerdere huishoudens bestaat) kan niet worden afgewenteld op de ondernemer. Het risico hiervan ligt dus bij de consument. De consument kan dan niet kosteloos annuleren.

Als de groepsaccommodatie gesloten is door de ondernemer, en de overeenkomst dus niet kan worden nagekomen, dan heeft de consument recht op terugbetaling van de reissom.

De HISWA-RECRON geeft daarover het volgende aan:

Indien de recreatievoucher na afloop van de geldigheidsduur nog een waarde bevat, dan wordt deze op initiatief van de recreatieonderneming en op aanwijzing van de consument binnen één maand na afloop van de geldigheidsduur van de voucher op diens bankrekening overgemaakt door de recreatieonderneming die de recreatievoucher heeft verstrekt.

Kortom: na een jaar kan je je geld terugvragen.

Reis- en annuleringsverzekering: vaak gestelde vragen

Bij veel schadeverzekeringen (waaronder reis- en annuleringsverzekeringen) zijn epidemieën uitgesloten. Ook vergoeden de meeste annuleringsverzekeringen de onkosten niet als je zelf een reis wilt annuleren vanwege een virusuitbraak of negatief reisadvies. Ben je zelf (ernstig) ziek en kun je niet reizen, dan dekt de annuleringsverzekering de kosten wel.

Het maakt voor de annuleringsdekking meestal niet uit of je een week of weekendje binnen Nederland reist of naar het buitenland gaat. Als je alleen een hotelovernachting hebt geboekt, dan gelden dus doorgaans dezelfde voorwaarden en dekkingen.

Of je verzekeraar jouw kosten vergoedt verschilt per verzekeringsmaatschappij. Dit is ook afhankelijk van de dekking van je reis- en annuleringsverzekering.

Nee, een uitbraak van het coronavirus geldt immers niet meer als een onverwachte gebeurtenis.

In dit geval kunnen de kosten voor het annuleren of omboeken van je vakantie meestal wel vergoed worden door de annuleringsverzekering. De verzekeraar kan om een doktersverklaring vragen. Ook moet de besmetting bij veel verzekeraars binnen zeven dagen voor vertrek geconstateerd zijn.

Let op: dit gaat alleen op als de vakantiebestemming code groen of geel heeft, en vakantiereizen dus toegestaan zijn. Bij code oranje of rood betaalt de annuleringsverzekering niets uit, ook niet in geval van een coronabesmetting. Je had de reis dan toch niet kunnen maken, vanwege het negatieve reisadvies.

Nee, althans niet voor de extra kosten die je hebt moeten maken vanwege corona. Wie afreist naar een gebied dat wordt afgeraden door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, kan bij corona gerelateerde kosten geen aanspraak maken op de dekking van de reisverzekering. Kosten die niets te maken hebben met corona, zoals gestolen bagage of autopech, vallen bij de meeste reisverzekeraars wel onder de dekking.

Als op het moment van vertrek nog code groen of geel gold en dit tijdens je vakantie is veranderd in oranje of rood, geldt de dekking van de reisverzekering bij de meeste verzekeraars nog wel. Voorwaarde is wel dat de vakantiegangers zo snel mogelijk terugkeren naar huis, met bijvoorbeeld de eerst mogelijke vlucht of binnen 48 uur, anders vervalt de dekking meestal alsnog.
Let op: in zo’n situatie valt alles wat niet met corona te maken heeft in principe onder de dekking van de reisverzekering. Maar alle kosten die wél te maken hebben met een coronavirus(uitbraak), zoals extra kosten voor repatriëring, worden meestal niet vergoed.

Ja, de medische kosten van een coronabesmetting vallen normaal gesproken onder de dekking van de reisverzekering. Wel kan het zijn dat medische zorg in bepaalde landen, zoals Zwitserland of Scandinavië, duurder is dan in Nederland. De basisverzekering vergoedt spoedeisende hulp in het buitenland alleen tot het maximale tarief dat in Nederland geldt. Dus het kan zijn dat de zorgverzekeraar de rest van de rekening niet vergoedt. Dan kan een aanvullende zorgverzekering of het meeverzekeren van medische zorg via de reisverzekering kan dan uitkomst bieden. De meeste reisverzekeraars eisen dan wel dat er op de vakantiebestemming geen code oranje of rood gold voor vertrek.