Ga naar inhoud

Ik heb de uitslag van mijn coronatest niet op tijd gekregen, hierdoor heb ik mijn vlucht gemist. Kan ik mijn reissom terugkrijgen?

Met de testinstantie heb je een resultaatsverbintenis. Als de instantie verplicht is binnen 72 uur de uitslag te leveren, dan is de instantie in verzuim als zij zich daar niet aan houdt. Je moet zelf dan wel alles goed gedaan hebben. Als je zelf geen verwijt kan worden gemaakt, omdat je alles goed hebt geregeld en je testuitslag is niet op tijd, dan moet je in ieder geval het bedrag dat je betaald hebt voor de test terugkrijgen. Als je uitgaat van de resultaatsverbintenis, zou je kunnen stellen dat zij aansprakelijk zijn voor de gevolgschade. De vraag is of de instantie een beroep kan doen op overmacht. Dit is een nieuwe situatie waar nog geen rechter een uitspraak over heeft gedaan. In ieder geval is het verstandig om de testinstantie in gebreke te stellen als zij de testuitslag niet op tijd leveren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?