Ga naar inhoud

Mijn Corona-voucher is (bijna) verlopen, maar ik heb mijn geld nog niet ontvangen. Wat kan ik doen?

De Corona-voucher heeft een SGR-garantie van één jaar. Na afloop van dit jaar komt de SGR-garantie te vervallen. De waarde van de voucher is dan niet meer beschermd tegen een eventueel faillissement van de reisorganisatie, omdat de SGR dan geen dekking meer verleent. De SGR heeft op 17 maart 2021 besloten dat de termijn waaronder consumenten SGR-garantie ontvangen op hun Coronavoucher verlengd wordt van 12 naar 14 maanden na uitgifte van de Coronavoucher. Na afloop van de verlengde garantieperiode van 14 maanden hebben consumenten (als zij het geld nog niet van de reisorganisatie ontvangen hebben) nog 2 maanden de tijd om zich te melden bij de SGR.

Er zijn drie dingen die je (zelf) kan doen om opnieuw SGR-garantie te krijgen en om de reissom terugbetaald te krijgen van de reisorganisatie:

1. Melden bij de SGR: de SGR geeft aan dat de consument volledig en langer wordt beschermd door de SGR. Veel reisondernemingen willen gebruikmaken van het Voucherfonds, maar op dit moment wacht de overheid nog op goedkeuring van de Europese Commissie. Dat kan even duren, maar de garantie op de Coronavoucher verloopt niet. Heb je 12 maanden ná uitgifte van de Coronavoucher nog geen terugbetaling ontvangen van de reisorganisatie? Dan kan je binnen 2 tot 4 maanden na de oorspronkelijke vervaldatum (12 maanden na uitgifte van de Coronavoucher) de Coronavoucher claimen. Dit kan vanaf 17 maart 2021 via de website www.sgr.nl/claimjevoucher.

Pas na die melding verleent de SGR weer garantie, en is de waarde van de voucher weer beschermd tegen een faillissement van de reisorganisatie. De SGR geeft verder aan dat zij voldoende middelen heeft om bij financieel onvermogen van een reisonderneming de waarde van de Coronavoucher aan jou terug te betalen. Jouw Coronavoucher houdt dus garantie en je ontvangt je geld zeker terug.
Zie voor meer informatie hierover dit bericht van de SGR.

2. Melden bij de Geschillencommissie Reizen (ANVR): als een reisorganisatie weigert om de voucher na de vervaldatum uit te betalen, dan kan de consument een procedure starten bij de Geschillencommissie Reizen. Via deze procedure kan de terugbetaling worden afgedwongen. Het klachtengeld is € 77,50, € 102,50 of € 127,50 (afhankelijk van de hoogte van de reissom). Als de consument in het gelijk gesteld wordt, krijgt hij het klachtengeld terugbetaald. Op deze website staat meer informatie over de geschillencommissie en het indienen van een klacht.

Let op: het advies is om naast het starten van een procedure bij de geschillencommissie altijd ook een melding te maken bij de SGR, zodat je in ieder geval de SGR-garantie behoudt.

3. Melden bij de Consumentenbond: de Consumentenbond geeft in dit bericht aan dat consumenten die niet volgens afspraak na een jaar hun geld terugkrijgen, zich kunnen melden bij de Consumentenbond. De Consumentenbond verzamelt de meldingen en onderneemt indien nodig actie. Consumenten die een Coronavoucher hebben die inmiddels verlopen is, kunnen een e-mail sturen naar verlopenSGRvoucher@consumentenbond.nl met daarin de vervaldatum van de voucher en de naam van de reisorganisatie. Als uit de meldingen blijkt dat een bepaalde reisorganisatie structureel niet terugbetaalt, dan gaat de Consumentenbond in gesprek met die reisorganisatie en zal er ook een melding gemaakt worden bij de ACM.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?