Ga naar inhoud

Wat geldt als een nieuwe reis een andere prijs heeft?

Bij een duurdere reis moet de klant bijbetalen. Bij een goedkopere reis houdt de klant een restant van de voucher over ter besteding.
Als de situatie is genormaliseerd zullen reisorganisaties naar alle waarschijnlijkheid in veel gevallen het verschil in reissom restitueren, zeker indien het een gering bedrag betreft.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?