Ga naar inhoud

Kan mijn werkgever mij verplichten naar het werk te komen?

Het uitgangspunt is dat de werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkomgeving en een aantal veiligheidsmaatregelen moet treffen. De 1,5 meter maatregel moet in ieder geval gewaarborgd worden en verder moet per situatie beoordeeld worden of de werkgever voldoende maatregelen heeft getroffen. Als dit het geval is en deze maatregelen niet worden overtreden, dan bent u verplicht om gehoor te geven aan de oproep van uw werkgever om op uw werkplek te verschijnen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?