Ga naar inhoud

Mag ik mijn vakantie intrekken?

Het uitgangspunt is dat een werknemer deze vakantiedagen moet opnemen.
Uw werkgever kan u dus houden aan de vastgestelde vakantie. Wel moeten u en uw werkgever zich tegenover elkaar gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Uw werkgever moet dus wel een redelijk belang hebben om niet in te stemmen met het intrekken van de vakantie.
Als uw werkgever vrijwel geen last heeft van het intrekken van uw vakantie dan zou uw werkgever als goed werkgever op uw voorstel in moeten gaan. Houdt u wel rekening met het verjaren van uw vakantiedagen. Wanneer u uw vakantiedagen niet tijdig opneemt dan bent u ze kwijt en dat is ook zonde.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?