Ga naar inhoud

Mag ik nog naar mijn werk?

Het advies is op dit moment aan werkgevers om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken.
De werkgever is verplicht om het loon door te betalen bij thuis werken. Bij klachten dient u dit bij uw werkgever te melden en contact op te nemen met de GGD. Is het advies van de GGD gedurende een bepaalde periode in quarantaine te gaan? Dit is een voorzorgsmaatregel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er is geen sprake van ziekte.
Als u thuis kunt werken, dan mag uw werkgever van u vragen om dit te doen. Weigert u dat dan heeft u geen recht op loon. Kunt u niet thuiswerken? Dan mag de werkgever de dagen die u in quarantaine verblijft in beginsel niet in mindering brengen op uw loon of op het verlofsaldo.
Dit kan anders zijn als u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Of als het niet kunnen werken in uw risicosfeer ligt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat naar een gebied waarvoor code oranje of rood geldt. Daarna is thuisquarantaine immers verplicht. Dat kan dan gevolgen hebben voor de loonbetaling. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?