Ga naar inhoud

Mag mijn werkgever mijn reiskostenvergoeding wijzigen?

Reiskostenvergoeding ziet op onkosten die u daadwerkelijk maakt. Op het moment dat u deze niet kosten niet meer maakt, kan de werkgever besluiten deze kosten te wijzigen dan wel niet meer uit te keren.
Dit hangt af van de afspraken in uw arbeidsovereenkomst of cao. Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding vanaf 12 maart 2020 belastingvrij doorbetalen, ook al wordt er niet gereisd. Vanaf 1 januari 2021 mag dat niet meer en zullen veel werkgevers stoppen met het doorbetalen van de reiskostenvergoeding.
Mogelijk dat werkgevers in de plaats daarvan een thuiswerkvergoeding gaan betalen. Een thuiswerkvergoeding afdwingen kan niet, omdat wettelijk geen verplichting bestaat voor werkgevers om kosten voor thuiswerken te vergoeden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?