Ga naar inhoud

Moet ik de uren die ik nu niet werk, later inhalen?

Nee, een werkgever is verantwoordelijk voor de werkuren.
Als er te weinig werk is, moet een werkgever het gehele loon betalen. Die uren hoeft de werknemer later niet in te halen. Mogelijk zijn hierover andere afspraken gemaakt in de cao.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?