Ga naar inhoud

Is mijn zaak als zelfstandige bij jullie in goede handen?

Behandelen van deze schaden is een specialisme. Bij Univé Rechtshulp worden zelfstandigenschades door het gespecialiseerde team behandeld. Behandelen van dit soort zaken vraagt om specifieke competenties en kennis. De medewerkers beschikken daarvoor over financieel inzicht en de mogelijkheid om jaarstukken intern te kunnen laten analyseren en schades intern te kunnen laten berekenen. Indien nodig vind er overleg plaats met de accountant of boekhouder van de zelfstandige om de cijfers te kunnen duiden.
Dit geeft Univé Rechtshulp een grote mate van flexibiliteit en slagkracht in deze dossiers.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?