Ga naar inhoud

Cookie gebruik

Analytische Cookies

Wij gebruiken analytische cookies om te bepalen hoe de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. Voor het verwerken van de analytische cookies gebruiken we Adobe Analytics. Dit is een technologieservice wat ons helpt uw ervaringen beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoe lang blijft u op een pagina, waar klikt u op, wat vindt u wel of niet leuk, enz.). Maar ook om te analyseren welke apparaten u gebruikt (bijvoorbeeld het IP-adres van een apparaat, het type apparaat, de grootte van het apparaatscherm).
Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan u of een individu te koppelen. De analyses laten alleen geanonimiseerde informatie zien.
Op geen enkele manier worden de gegevens openbaar gemaakt of gedeeld. Deze cookies blijven alleen actief voor de duur dat u op de website zit. Om dit te waarborgen hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met Adobe.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site rechtshulp.unive.nl te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies om:

  • met u op rechtshulp.unive.nl te kunnen chatten.
  • een goed werkende ‘Online Rechten Checker’ op de site aan te kunnen bieden. U hoeft daar geen persoonsgegevens voor in te vullen. En de keuzes die u wel invult worden op de webserver bewaard voor de duur dat u op de website zit.
  • op de website gebruik te kunnen maken van de functies ‘een zaak melden’ en ‘nieuwe gegevens aan uw zaak toevoegen’. De gegevens die u daarvoor invoert zijn nodig voor de werking van het digitale invul formulier (de zogenaamde ‘wizard’) en voor het beoordelen en behandelen van uw rechtshulpverzoek. Deze (persoons)gegevens worden uitgelezen en toegevoegd aan uw dossier. Daarna worden de gegevens verwijderd uit en van de webserver.
  • u enkele instructievideo’s te kunnen tonen via een externe videodienst (zoals YouTube)

Geen marketing cookies

Dit betekent dat op de website andere partijen of social media netwerken (zoals Facebook, Twitter of Instagram) géén tracking cookies kunnen plaatsen ten behoeve van advertenties of aanbiedingen.

U kunt op deze website de cookies niet uitzetten

Mogelijk heeft uw browser die mogelijkheid. Raadpleeg hiervoor de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat uw browser een “Do not track”-optie heeft.