Ga naar inhoud

Onafhankelijk

Univé Rechtshulp verleent onafhankelijke rechtshulp aan Univé verzekerden. Het maakt voor ons niet uit met welke partij u een conflict heeft.

Uw belang staat bij ons voorop.

De onafhankelijkheid en kwaliteit van onze hulp aan u is gewaarborgd

In de wet staat dat wij er voor moeten zorgen dat wij onafhankelijke rechtshulp aan u verlenen. Het moet voor onze hulp aan u niet uitmaken met welke partij u een conflict heeft. Ook niet als u een conflict heeft met Univé Verzekeringen.

Univé Rechtshulp is een Stichting

Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Ons doel is overduidelijk: rechtshulp verlenen.
Doordat we een Stichting zijn kunnen we onafhankelijk (ook van Univé) te werk gaan. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van onze hulp aan u. En kunnen we uw belang voorop laten staan.

Stichting Univé Rechtshulp heeft dan ook een afzonderlijke inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019292.