Ga naar inhoud

Privacy en vertrouwen

We vinden het belangrijk dat u zich bij ons veilig en op uw gemak voelt.

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met informatie waarvan u niet wilt dat die op straat komt te liggen. Maar ook hoe wij denken over respect en vertrouwen.

We gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect

Verzekeren is een kwestie van wederzijds respect en vertrouwen. Hiervoor hebben wij een aantal regels opgesteld. Deze vindt u terug in onze fraudeverklaring. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels.

Hoe gaan we om met uw privacy?

Het belang van uw privacy is ook groot voor ons. Daarom hebben wij regels over hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze regels vindt u terug in onze privacyverklaring Univé Rechtshulp. Daar mag u ons aan houden.
Wanneer u gebruik maakt van de Univé Mediator kunt u de privacy regels nalezen in de privacyverklaring Univé Mediator.

We zorgen voor beveiliging van uw gegevens

Ons contact met u willen we graag zo eenvoudig, transparant en vlot mogelijk laten verlopen. Tegelijkertijd is het onze plicht om ervoor zorgen dat niemand onterecht uw gegevens kan zien of uw identiteit kan misbruiken. Daarom hebben wij onze systemen beveiligd. We controleren ook of u degene bent die u aangeeft te zijn.

Beveiligd mailen met Univé Rechtshulp via ZIVVER

Univé Rechtshulp wil snel en veilig informatie met u uitwisselen via e-mail. Dit willen we bereiken met de extra beveiliging van ZIVVER. ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en onleesbaar voor anderen bij u aankomt. Dit betekent dat alleen u de inhoud van deze e-mail kunt lezen.

Univé Rechtshulp doet proef met ZIVVER

Op dit moment doet Univé Rechtshulp een proef om veilig informatie en bestanden met u te delen via e-mail. Dit doen wij met de extra beveiliging van ZIVVER. Wij doen deze proef met een deel van onze organisatie en daarmee ook met een deel van onze klanten. Mogelijk ontvangt u om die reden vergrendelde berichten via ZIVVER.
Klik hier voor uitleg over het gebruik van ZIVVER; hoe opent u een bericht, hoe beantwoordt u een bericht etc.

Cookie gebruik

Analytische Cookies

Wij gebruiken analytische cookies om te bepalen hoe de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. Voor het verwerken van de analytische cookies gebruiken we Google Analytics en Hotjar. Beide zijn een technologieservice. Zij helpen ons uw ervaringen beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoe lang blijft u op een pagina, waar klikt u op, wat vindt u wel of niet leuk, enz.). Maar ook om te analyseren welke apparaten u gebruikt (bijvoorbeeld het IP-adres van een apparaat, het type apparaat, de grootte van het apparaatscherm).
Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan u of een individu te koppelen. De analyses laten alleen geanonimiseerde informatie zien.
Op geen enkele manier worden de gegevens openbaar gemaakt of gedeeld. Deze cookies blijven alleen actief voor de duur dat u op de website zit. Om dit te waarborgen hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en Hotjar.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site rechtshulp.unive.nl te laten functioneren. Wij gebruiken deze cookies om:

  • met u op rechtshulp.unive.nl te kunnen chatten.
  • een goed werkende ‘Online Rechten Checker’ op de site aan te kunnen bieden. U hoeft daar geen persoonsgegevens voor in te vullen. En de keuzes die u wel invult worden op de webserver bewaard voor de duur dat u op de website zit.
  • op de website gebruik te kunnen maken van de functies ‘een zaak melden’ en ‘nieuwe gegevens aan uw zaak toevoegen’. De gegevens die u daarvoor invoert zijn nodig voor de werking van het digitale invul formulier (de zogenaamde ‘wizard’) en voor het beoordelen en behandelen van uw rechtshulpverzoek. Deze (persoons)gegevens worden uitgelezen en toegevoegd aan uw dossier. Daarna worden de gegevens verwijderd uit en van de webserver.
  • u enkele instructievideo’s te kunnen tonen via een externe videodienst (zoals YouTube)

Geen marketing cookies

Dit betekent dat op de website andere partijen of social media netwerken (zoals Facebook, Twitter of Instagram) géén tracking cookies kunnen plaatsen ten behoeve van advertenties of aanbiedingen.

U kunt op deze website de cookies niet uitzetten

Mogelijk heeft uw browser die mogelijkheid. Raadpleeg hiervoor de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat uw browser een “Do not track”-optie heeft.