Ga naar inhoud

Aankopen

U heeft online iets besteld, maar de verkoper levert niet op tijd. Of u koopt een mooie bank, maar de kleur is anders dan in de winkel. Lees wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Online, in de winkel of in de showroom.

Met de komst van online bankieren en de smartphone koopt nu bijna iedereen wel eens iets online. En veel mensen sturen een artikel ook retour. Weet u hoelang de verkoper er over mag doen om u dan terug te betalen? En stel dat de verkoper u niet wíl terugbetalen omdat de mooie dure jas die u bestelde met beschadigingen terugkwam bij de verkoper?
Of uw gekochte smart tv of keuken blijkt allerlei gebreken te vertonen en de verkoper geeft niet thuis als u aanklopt. Dat kan aardig in de papieren lopen.
Situaties waarmee u te maken kunt krijgen, en die u natuurlijk graag snel opgelost wilt zien.

Laat u bijstaan door een van onze 250 juristen

Het is ergerlijk wanneer u niet kunnen genieten van uw aankopen. Een conflict met de leverancier wilt u zo snel en goed mogelijk opgelost zien. Hulp van een deskundige jurist is dan fijn. Wij helpen u graag!

Klik op een van de onderwerpen om een oplossing te vinden voor uw probleem:

Kunt u geen oplossing vinden?

U kunt uw probleem gelijk bij ons melden.

Zaak melden

Contact