Ga naar inhoud

Het product is binnen de garantietermijn kapotgegaan. Zal ik het zelf herstellen?

Nee, doe dat nooit. Geef eerst de verkoper de gelegenheid om het op te lossen. Bovendien loopt u kans dat er onenigheid bestaat over de kosten van het herstel.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?