Ga naar inhoud

Uw medische behandeling is niet goed gegaan

Dat is in de eerste plaats al erg vervelend om mee te maken. Maar in de tweede plaats kunt u hierdoor ook schade lijden.

Vooronderzoek
Als u denkt dat er een medische fout is gemaakt, dan moet uit de feiten blijken dat er reden is om stappen te ondernemen tegen de betreffende medische hulpverlener.
U, als verzekerde, moet de feiten aanleveren. Wij kunnen u daar wel bij helpen door bijvoorbeeld uw medisch dossier op te vragen. 
Daarna beoordeelt de door ons ingeschakelde (interne of externe) medisch adviseur wat er precies is gebeurd. 
Ook bekijkt de medisch adviseur of er reden is om aan te nemen dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt. 
We verlenen dus allereerst hulp bij het vooronderzoek en nog niet direct rechtshulp!

Aansprakelijkstelling?
Als er reden is om aan te nemen dat er verwijtbare fouten zijn gemaakt, dan sturen wij namens u een aansprakelijkstelling naar de betreffende medische hulpverlener/instantie. 
Het is ook mogelijk dat de medisch adviseur geen feiten ziet, waaruit blijkt dat er een verwijtbare fout is gemaakt. Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van een complicatie.
In dat geval gaan wij niet over tot het verlenen van rechtshulp, omdat er dan geen basis is voor het claimen van schadevergoeding.

U kunt de betreffende hulpverlener dus mogelijk aansprakelijk stellen.
Vaak volgt dan een langdurige en ingewikkelde procedure. U heeft hiervoor hulp nodig van deskundigen.

U kunt onze folder raadplegen voor meer informatie.

Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden.

Vaak gestelde vragen