Ga naar inhoud

U bent slachtoffer van een mishandeling of zedenmisdrijf

Doet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Verzamel namen en adressen van getuigen. Dit mogen ook familieleden zijn.

Ik heb schade opgelopen. Hoe kan ik dit vergoed krijgen?
Als slachtoffer van een strafbaar feit komt er veel op u af. Vooral emotioneel. Maar er moeten ook allerlei dingen geregeld worden. Bijvoorbeeld vergoeding van uw schade als u gewond bent geraakt, psychisch letsel heeft opgelopen, er dingen kapot zijn gegaan of als u (andere) kosten maakt door wat u is overkomen.

Bewaart u daarom goed bewijsstukken en nota’s
Denkt u bijvoorbeeld aan foto’s van uw schade, overzicht van uw reis- en parkeerkosten, nota’s / specificaties van gemaakte (medische) kosten.

Er zijn verschillende manieren om uw schade te verhalen op de dader
Dit kan op de volgende manieren:

  • schade verhalen in het strafproces;
  • een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven;
  • de schade verhalen via de veroorzaker zelf (civiele procedure). Het is afhankelijk van uw situatie welke manier mogelijk is. Hieronder informeren wij u meer over deze mogelijkheden.

Schade verhalen in het strafproces van de verdachte

Het is mogelijk schadevergoeding te vragen in de strafprocedure tegen de verdachte. Dat heet ‘voegen in het strafproces’. In het kort werkt de procedure als volgt:
De politie doet onderzoek  naar een strafbaar feit. Zij horen u als slachtoffer, eventuele getuigen en de verdachte. De politie maakt daarvan een proces-verbaal op en stuurt dit naar de Officier van Justitie. Deze beslist of de verdachte verder wordt vervolgd. Zo ja, dan kan de Officier van Justitie in sommige gevallen de zaak zelf afhandelen of anders voor de rechter brengen. In beide gevallen zijn er mogelijkheden om uw schade in het strafproces in te dienen. U krijgt dan een brief van de Officier van Justitie met formulieren waar u uw schade op kunt invullen. Dit zijn de zogenoemde schadeopgaveformulieren, ook wel voegingsformulieren genoemd.

Neemt u direct contact met ons op zodra u de formulieren heeft ontvangen
Vaak moeten de formulieren binnen twee weken worden ingevuld en terug gestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als er sprake is van ernstig fysiek of psychisch letsel door een geweldsmisdrijf, komt u misschien in aanmerking voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds heeft regels over wanneer u een uitkering kunt krijgen. Deze regels staan ook op hun website www.schadefonds.nl.

De dader persoonlijk aanspreken

Wanneer uw schade niet (helemaal) via het strafproces of via Schadefonds Geweldsmisdrijven verhaald kan worden, dan kunt u uw schade ook bij de dader zelf proberen te verhalen. Dit heet een civiele procedure. De procedure begint met een brief aan de dader; de aansprakelijkstelling. Vervolgens moet afgewacht worden hoe de dader reageert. Als de dader uw schade niet wil of kan betalen, dan volgt eventueel een procedure voor de burgerrechter. Dat kan een confronterende en langdurige procedure worden. Daarom beoordelen wij eerst hoe groot de kans is dat wij uw schade via zo’n procedure kunnen verhalen. Daarbij kijken we ook naar hoogte van uw schade en de kosten van de procedure. Vervolgens bespreken wij met u of het zinvol is zo’n procedure te starten.

In alle gevallen is het raadzaam om tijdig uw situatie en mogelijkheden met ons te bespreken. Vaak is er sprake van langdurige en ingewikkelde procedures. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten.
Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de vaak gestelde vragen.

Vaak gestelde vragen