Ga naar inhoud

U bent slachtoffer van een mishandeling of zedenmisdrijf

Doet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Verzamel namen en adressen van getuigen. Dit mogen ook familieleden zijn.

Ik heb schade opgelopen. Hoe kan ik dit vergoed krijgen?
Als slachtoffer van een strafbaar feit komt er veel op u af. Vooral emotioneel. Maar er moeten ook allerlei dingen geregeld worden. Bijvoorbeeld vergoeding van uw schade als u gewond bent geraakt, psychisch letsel heeft opgelopen, er dingen kapot zijn gegaan of als u (andere) kosten maakt door wat u is overkomen.

Bewaart u daarom goed bewijsstukken en nota’s
Denkt u bijvoorbeeld aan foto’s van uw schade, overzicht van uw reis- en parkeerkosten, nota’s / specificaties van gemaakte (medische) kosten.

Er zijn verschillende manieren om uw schade te verhalen op de dader
Dit kan op de volgende manieren:

 • schade verhalen in het strafproces;
 • een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven;
 • de schade verhalen via de veroorzaker zelf (civiele procedure). Het is afhankelijk van uw situatie welke manier mogelijk is. Hieronder informeren wij u meer over deze mogelijkheden.

Schade verhalen in het strafproces van de verdachte

Het is mogelijk schadevergoeding te vragen in de strafprocedure tegen de verdachte. Dat heet ‘voegen in het strafproces’. In het kort werkt de procedure als volgt:
De politie doet onderzoek  naar een strafbaar feit. Zij horen u als slachtoffer, eventuele getuigen en de verdachte. De politie maakt daarvan een proces-verbaal op en stuurt dit naar de Officier van Justitie. Deze beslist of de verdachte verder wordt vervolgd. Zo ja, dan kan de Officier van Justitie in sommige gevallen de zaak zelf afhandelen of anders voor de rechter brengen. In beide gevallen zijn er mogelijkheden om uw schade in het strafproces in te dienen. U krijgt dan een brief van de Officier van Justitie met formulieren waar u uw schade op kunt invullen. Dit zijn de zogenoemde schadeopgaveformulieren, ook wel voegingsformulieren genoemd.

Neemt u direct contact met ons op zodra u de formulieren heeft ontvangen
Vaak moeten de formulieren binnen twee weken worden ingevuld en terug gestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als er sprake is van ernstig fysiek of psychisch letsel door een geweldsmisdrijf, komt u misschien in aanmerking voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds heeft regels over wanneer u een uitkering kunt krijgen. Deze regels staan ook op hun website www.schadefonds.nl.

De dader persoonlijk aanspreken

Wanneer uw schade niet (helemaal) via het strafproces of via Schadefonds Geweldsmisdrijven verhaald kan worden, dan kunt u uw schade ook bij de dader zelf proberen te verhalen. Dit heet een civiele procedure. De procedure begint met een brief aan de dader; de aansprakelijkstelling. Vervolgens moet afgewacht worden hoe de dader reageert. Als de dader uw schade niet wil of kan betalen, dan volgt eventueel een procedure voor de burgerrechter. Dat kan een confronterende en langdurige procedure worden. Daarom beoordelen wij eerst hoe groot de kans is dat wij uw schade via zo’n procedure kunnen verhalen. Daarbij kijken we ook naar hoogte van uw schade en de kosten van de procedure. Vervolgens bespreken wij met u of het zinvol is zo’n procedure te starten.

In alle gevallen is het raadzaam om tijdig uw situatie en mogelijkheden met ons te bespreken. Vaak is er sprake van langdurige en ingewikkelde procedures. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten.
Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de vaak gestelde vragen.

Vaak gestelde vragen

Er is sprake van letselschade als u gewond geraakt bent door een ongeval, strafbaar feit of onjuist medisch handelen. Dit kunnen lichamelijke verwondingen zijn, maar u kunt ook psychisch letsel hebben. Dit letsel zorgt vaak voor extra kosten.

Heeft u letselschade, dan verandert op slag het normale leven. U bent bezig met uw letsel en herstel. Tegelijkertijd komt u ongewild terecht in ingewikkelde procedures met diverse instanties.

Het is belangrijk dat u daarbij goed begeleid wordt. De letselschadejuristen van Univé Rechtshulp staan jaarlijks duizenden slachtoffers van letselschade bij. Zij kunnen u uitstekend helpen en op die manier uw lasten verlichten.

 • materiële schade (fiets, auto, kleding, etc.);
 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten vervangend vervoer;
 • medische kosten; voor zover deze niet (volledig) door uw zorgverzekeraar worden vergoed (u moet ze dus wel eerst bij uw zorgverzekeraar indienen).
 • verlies van arbeidsvermogen;
 • huishoudelijke hulp;
 • mantelzorg;
 • verlies van zelfwerkzaamheid (klussen in huis en tuin);
 • smartengeld; als vergoeding voor pijn en ongemak. De hoogte hiervan wordt aan het eind van de behandeling van uw zaak vastgesteld en is afhankelijk van de aard, ernst en omvang van uw letsel.

Dit is erg verschillend. Het hangt in de eerste plaats af van het verloop van uw herstel.

De schade kan pas volledig worden vastgesteld en verhaald als u bent hersteld. Of wanneer er sprake is van een zogenoemde medische eindsituatie. Dit is de situatie waarin geen veranderingen meer te verwachten zijn. Daarnaast hangt het af van hoe snel de benodigde informatie verzameld wordt. Ook is van belang hoe snel de andere partij de aansprakelijkheid en schade accepteert. Als de behandeling hierdoor vertraging oploopt dan spreken we deze partij hierop aan.

Letselschade en verjaring
Letsel kun je oplopen door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een medische fout. Hierdoor kan schade ontstaan. We noemen dit letselschade.
Wanneer een ander aansprakelijk is dan bestaat er recht op schadevergoeding. De schadeveroorzaker moet dan aansprakelijk worden gesteld. Het is verstandig om het aansprakelijk stellen zo snel mogelijk te doen omdat letselschade een verjaringstermijn heeft. Wanneer dit termijn is verlopen kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Dit noemen we verjaring.

Verjaringstermijnen
De relatieve verjaringstermijn van een letselschadezaak is vijf jaar. Op het moment dat de schadeveroorzaker bekend is en schade wordt geleden heeft u vijf jaar de tijd hebt om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen.
Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag dat zij 18 jaar worden. In het geval van nalatigheid van ouders/verzorgers heeft een meerderjarige dan alsnog de mogelijkheid om zijn of haar schade te verhalen op een schadeveroorzaker.

Wanneer het gaat om een verkeersongeval veroorzaakt door een motorvoertuig heeft u de mogelijkheid om de WAM verzekeraar van het voertuig aansprakelijk te stellen. De relatieve verjaringstermijn voor het aansprakelijk stellen van een WAM verzekeraar is drie jaar.
U heeft vijf jaar om de schadeveroorzaker van een verkeersongeval persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Stuiten van de verjaring
Om te voorkomen dat een letselschadezaak verloopt kunt u een verjaringstermijn stuiten. In dat geval stuurt u een aangetekende brief met ontvangstbevestiging rechtstreeks naar de schadeveroorzaker of verzekeraar. In deze brief meldt u het stuiten van de verjaring en dat u het recht op schadevergoeding wilt behouden. Er begint dan een nieuw verjaringstermijn te lopen.
Wanneer op de juiste wijze rechtsgeldig wordt gestuit kent de Nederlandse wet geen beperking in het aantal keer dat een verjaring wordt gestuit.