Ga naar inhoud

Ik hoor veel over gedragscodes. Hoe zit dat?

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

Voor de behandeling van letselschade bestaat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De GBL kent afspraken en gedragsregels om de behandeling van de letselschade goed te laten verlopen. U als slachtoffer staat daarin centraal.

Onderdeel van de GBL is de Medische Paragraaf. Deze is bedoeld om het medisch beoordelingstraject soepel te laten verlopen. Univé Rechtshulp werkt ook volgens de GBL en de Medische Paragraaf.

Als uw zaak betrekking heeft op een medische fout dan is de GOMA van toepassing. Deze gedragscode bevat aanbevelingen om de dossierbehandeling te verbeteren en de openheid over medische fouten te bevorderen.

Meer informatie over de GBL en GOMA vindt u op de website van De Letselschade Raad. U kunt ook uw rechtshulpverlener om een toelichting vragen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?