Ga naar inhoud

Wanneer is er sprake van verjaring? Hoe kan ik dit stoppen?

Letselschade en verjaring
Letsel kun je oplopen door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een medische fout. Hierdoor kan schade ontstaan. We noemen dit letselschade.
Wanneer een ander aansprakelijk is dan bestaat er recht op schadevergoeding. De schadeveroorzaker moet dan aansprakelijk worden gesteld. Het is verstandig om het aansprakelijk stellen zo snel mogelijk te doen omdat letselschade een verjaringstermijn heeft. Wanneer dit termijn is verlopen kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Dit noemen we verjaring.

Verjaringstermijnen
De relatieve verjaringstermijn van een letselschadezaak is vijf jaar. Op het moment dat de schadeveroorzaker bekend is en schade wordt geleden heeft u vijf jaar de tijd hebt om de schadeveroorzaker aansprakelijk te stellen.
Voor minderjarigen begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag dat zij 18 jaar worden. In het geval van nalatigheid van ouders/verzorgers heeft een meerderjarige dan alsnog de mogelijkheid om zijn of haar schade te verhalen op een schadeveroorzaker.

Wanneer het gaat om een verkeersongeval veroorzaakt door een motorvoertuig heeft u de mogelijkheid om de WAM verzekeraar van het voertuig aansprakelijk te stellen. De relatieve verjaringstermijn voor het aansprakelijk stellen van een WAM verzekeraar is drie jaar.
U heeft vijf jaar om de schadeveroorzaker van een verkeersongeval persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Stuiten van de verjaring
Om te voorkomen dat een letselschadezaak verloopt kunt u een verjaringstermijn stuiten. In dat geval stuurt u een aangetekende brief met ontvangstbevestiging rechtstreeks naar de schadeveroorzaker of verzekeraar. In deze brief meldt u het stuiten van de verjaring en dat u het recht op schadevergoeding wilt behouden. Er begint dan een nieuw verjaringstermijn te lopen.
Wanneer op de juiste wijze rechtsgeldig wordt gestuit kent de Nederlandse wet geen beperking in het aantal keer dat een verjaring wordt gestuit.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?