Ga naar inhoud

Welke schadeposten kunnen er zijn?

  • materiële schade (fiets, auto, kleding, etc.);
  • reis- en verblijfkosten;
  • kosten vervangend vervoer;
  • medische kosten; voor zover deze niet (volledig) door uw zorgverzekeraar worden vergoed (u moet ze dus wel eerst bij uw zorgverzekeraar indienen).
  • verlies van arbeidsvermogen;
  • huishoudelijke hulp;
  • mantelzorg;
  • verlies van zelfwerkzaamheid (klussen in huis en tuin);
  • smartengeld; als vergoeding voor pijn en ongemak. De hoogte hiervan wordt aan het eind van de behandeling van uw zaak vastgesteld en is afhankelijk van de aard, ernst en omvang van uw letsel.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?