Ga naar inhoud

Mijn vakantie wordt of is verpest door geluidsoverlast. Wat moet ik doen?

Overlast is altijd een lastig onderwerp. Wat de één ‘gezellige drukte’ vindt, dat vindt een ander ‘vreselijk druk’. Ga in elk geval in gesprek met de reisleid(st)er, als die ter plekke is. Bespreek uw klachten en kijk wat er mogelijk is.

Vindt u de geluidsoverlast onacceptabel en had u naar uw mening anders mogen verwachten (bijvoorbeeld een groep jongeren op een stiltecamping)? Vul dan een klachtenformulier in. Doe dit ter plekke. Dien ook binnen een maand na thuiskomst schriftelijk een klacht in bij de reisorganisatie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?