Ga naar inhoud

Op de plek van bestemming blijkt het hotel volgeboekt. Wat kan ik nu?

Soms valt het mee en krijgt u een prima alternatief aangeboden. Maar het kan ook gebeuren dat u een hotel aangeboden krijgt waar u niet wilt logeren.

Dien ter plekke een klacht in bij de reisorganisatie waar u heeft geboekt. Niet bij het hotel zelf, want dat is niet uw contractspartij. Laat het klachtenformulier ondertekenen. Binnen een maand na thuiskomst dient u schriftelijk een klacht in bij de reisorganisatie.

Komt u er niet uit? Dan kunt u naar De Geschillencommissie stappen. Let op: u moet dan wel geboekt hebben bij een reisorganisatie die is aangesloten bij een brancheorganisatie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?