Ga naar inhoud

Wat als een reisorganisator failliet gaat?

Mogelijk is de reisorganisator aangesloten bij de Stichting Garantiefondsen Reisgelden (SGR) of een ander garantiefonds. Of er zijn op andere manieren maatregelen genomen tegen een eventueel faillissement.

In dat geval krijgt u uw reis vergoed uit dat fonds of de andere voorziening. U kunt terecht bij het fonds waarbij de reisorganisatie was aangesloten.

In het slechtste geval is er geen regeling en geen fonds. Dan kunt u een vordering indienen bij de curator die het faillissement afwikkelt. U zult vervolgens - samen met de andere schuldeisers - de afwikkeling van faillissement moeten afwachten, in de hoop dat er voldoende geld overblijft om u terug te betalen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?