Ga naar inhoud

Ik heb een ongeluk gehad met een fietser. Het was zijn schuld. Waarom krijg ik niet alle schade vergoed?

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt de vergaande bescherming van zwakke verkeersdeelnemers.

U moet kunnen bewijzen dat u het ongeval op geen enkele manier had kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld dat de fietser opzettelijk roekeloos heeft gereden. Daarvoor zijn voldoende getuigenverklaringen nodig. In de praktijk is het bewijzen van onschuld bijna nooit mogelijk. Als het gaat om iemand die jonger is dan 14 jaar, bent u bijna altijd geheel zelf aansprakelijk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?