Ga naar inhoud

Ik heb een ongeluk gekregen door gladheid. Kan ik de wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Dat is bijna altijd kansloos.

De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting maar geen garantieverplichting. Van de wegbeheerder kan niet verwacht worden dat zij op alle momenten van de dag alle wegen bij gladheid en of sneeuw tegelijk schoon heeft. U moet daarom zelf bepalen of het verstandig is om de weg op te gaan.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?