Ga naar inhoud

Wanneer is een uitspraak van de kantonrechter definitief?

Zodra de termijn van zes weken voor het instellen van het hoger beroep verstreken is. U en het Openbaar Ministerie kunnen binnen deze termijn in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Om op tijd in beroep te kunnen gaan, ontvangt u de uitspraak van de kantonrechter eerder dan het bericht van het CJIB. Als u geld terugkrijgt, dan kan het CJIB daarom nog niet meteen terugstorten. Als er na de termijn van zes weken geen hoger beroep is ingesteld, ontvangt het CJIB de uitspraak van de kantonrechter. Krijgt u volgens deze uitspraak geld terug, dan krijgt u binnen een aantal weken uw geld terug.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?