Ga naar inhoud

U heeft een bekeuring gekregen voor een verkeersovertreding

De meeste bekeuringen en parkeerboetes worden terecht uitgedeeld. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Het kan dus gebeuren dat u een boete krijgt waartegen u bezwaar wilt maken.

Hier onder leest u wanneer u de meeste kans op succes heeft èn wat u kunt doen.

Online Rechtenchecker

Vaak gestelde vragen

Nee, dat hoeft nog niet. U hoeft ook niet in te gaan op een eventuele aanmaning, als die op de mat zou vallen. U wacht eerst af wat het oordeel van de Officier van Justitie is. Als er een nieuwe afspraak is, komt er ook een nieuw betaaloverzicht.

Let op: als u later in beroep gaat, moet u de boete wél eerst betalen.

De Centrale Verwerkingseenheid Openbaar Ministerie stuurt u een ontvangstbevestiging wanneer uw bezwaar- of beroepschrift in behandeling is genomen. Dit kan enkele weken duren.

Zodra de termijn van zes weken voor het instellen van het hoger beroep verstreken is. U en het Openbaar Ministerie kunnen binnen deze termijn in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.

Om op tijd in beroep te kunnen gaan, ontvangt u de uitspraak van de kantonrechter eerder dan het bericht van het CJIB. Als u geld terugkrijgt, dan kan het CJIB daarom nog niet meteen terugstorten. Als er na de termijn van zes weken geen hoger beroep is ingesteld, ontvangt het CJIB de uitspraak van de kantonrechter. Krijgt u volgens deze uitspraak geld terug, dan krijgt u binnen een aantal weken uw geld terug.