Ga naar inhoud

U heeft een verkeersongeluk gehad

Een verkeersongeluk is al erg vervelend. Het wordt nog vervelender als de andere partij uw schade niet wil betalen. Of als zelfs niet bekend is wie uw schade heeft veroorzaakt. Dan is het goed te weten wat uw rechten zijn en waar u mogelijk verhaal kunt halen.

Lees hieronder wat u kunt doen om uw schade vergoed te krijgen.

Online Rechtenchecker

Praktische juridische tips

1. Bij schade door een ander motorvoertuig en ‘dader onbekend’

Soms kan het Waarborgfonds uitkomst bieden. Om dit te kunnen beoordelen is het volgende nodig:

 • Bewijs dat de schade door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. Dit kan uit de schade blijken. Hier kan een schade-expert bij helpen.
 • Doe binnen veertien dagen aangifte bij de politie. Dit kan online op www.politie.nl/aangifte of telefonisch op 0900-8844
  LET OP: Bent u aangereden terwijl u zelf ook reed? Dan moet u binnen 24 uur aangifte doen!
 • Kom met getuigen. Dit kunnen zijn:
  • ooggetuigen (hebben het zien gebeuren),
  • stille getuigen (op ongeval locatie achtergebleven sporen) of
  • locatiegetuigen (kunnen bevestigen dat uw auto onbeschadigd is geparkeerd en later met schade is aangetroffen zonder dat er tussentijds mee is gereden)

Het Waarborgfonds past een eigen risico toe. Bij materiële schade is dit € 250,-

2. Bij schade en ‘dader onbekend’: zoek getuigen.

Anderen dan u moeten vaststellen dat de auto niet is verplaatst en dat er toch schade is. Deze getuigen mogen familieleden zijn.

3. Bij een ongeluk: maak foto’s.

Soms zijn situaties zo onoverzichtelijk dat er later toch onenigheid ontstaat over de schuldvraag. Verzekeraars kunnen dat anders beoordelen dan u en uw tegenpartij denken. Vul daarom direct na een ongeluk niet alleen het schadeformulier in, maar maak liefst ook zo veel mogelijk foto’s.

4. Weet welk risico u loopt.

De wetgever gaat ervan uit dat er in sommige gevallen sprake is van risicoaanvaarding, waardoor u eigen schuld heeft. Dat is aan de orde wanneer u bewust een risico op het ontstaan van (extra) schade neemt. Bijvoorbeeld wanneer u de weg op gaat, terwijl u had kunnen bedenken dat dit bovengemiddelde risico’s met zich meebrengt. U moet dan denken aan het niet dragen van de autogordel of het zonder dringende noodzaak de weg opgaan, terwijl er is gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden zoals ijzel.

5. Bedenk: de politie komt niet bij ongelukken met materiële schade.

Als er bij een ongeluk geen sprake is van persoonlijk letsel, komt de politie niet. Juist dan moet u dus extra zorgvuldig alle informatie verzamelen: het schadeformulier invullen, de gegevens van de tegenpartij opnemen, foto’s maken enz.

Vaak gestelde vragen

Soms kan het Waarborgfonds uitkomst bieden. Om dit te kunnen beoordelen is het volgende nodig:

 • Bewijs dat de schade door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. Dit kan uit de schade blijken. Hier kan een schade-expert bij helpen.
 • Doe binnen veertien dagen aangifte bij de politie. Dit kan online op politie.nl/aangifte of telefonisch via 0900-8844.
 • Kom met getuigen. Dit kunnen zijn:
  • ooggetuigen (hebben het zien gebeuren),
  • stille getuigen (op ongeval locatie achtergebleven sporen) of
  • locatiegetuigen (kunnen bevestigen dat uw auto onbeschadigd is geparkeerd en later met schade is aangetroffen zonder dat er tussentijds mee is gereden)

Het Waarborgfonds past een eigen risico toe. Bij materiële schade is dit € 250,-

U heeft schade aan uw auto. Het schadebedrag moet door een schade-expert van de verzekeraar worden vastgesteld.

Daarvoor gaat u naar een reparateur/garage. De kosten voor het werk van de expert kunnen gedekt worden door uw rechtsbijstandverzekering.

Dat geldt niet voor de kosten die de reparateur/garage maakt. Die stelt zijn ruimte beschikbaar, steekt er tijd in en mag die kosten inderdaad bij u neerleggen. Maar laat u de reparatie ook bij die reparateur/garage uitvoeren, dan zullen die kosten vaak ‘kwijtgescholden’ worden.

Nee. Maar het is wel wenselijk. De handtekening van de andere partij onder het formulier kan erg belangrijk zijn voor uw verhaalsmogelijkheden.

U mag ook een brief opstellen waarin alle belangrijke gegevens staan: wat is er gebeurd, wie waren erbij betrokken. Geef van alle betrokken partijen in elk geval het kenteken op. Daarmee kan de verzekeraar van de tegenpartij worden achterhaald. U mag het schadeformulier trouwens ook later – liefst samen met de tegenpartij – opstellen.

Soms is er sprake van een ongeluk waarbij de schuld niet meteen 100% duidelijk is. U heeft allebei een ander verhaal. Het is dan aan de verzekeraars van de betrokken partijen om een uiteindelijk oordeel te vellen. Het helpt als u zo veel mogelijk bewijs kunt overleggen. Denk bijvoorbeeld aan foto's of opnames van een dashboardcamera.

Soms komt er geen duidelijkheid. Dan draaien betrokken partijen op voor de eigen schade. Het ligt aan uw soort autoverzekering wat u dan vergoed krijgt.

De verzekeraar van de tegenpartij bepaalt uiteindelijk of uw tegenpartij werkelijk schuldig is. Die verzekeraar kan dus de aansprakelijkheid/schuld afwijzen. U kunt dan proberen of uw tegenpartij zelf de schade wil betalen.

U moet aangifte doen bij de politie. En u neemt contact op met het Waarborgfonds.

Dat is bijna altijd kansloos.

De wegbeheerder heeft een inspanningsverplichting maar geen garantieverplichting. Van de wegbeheerder kan niet verwacht worden dat zij op alle momenten van de dag alle wegen bij gladheid en of sneeuw tegelijk schoon heeft. U moet daarom zelf bepalen of het verstandig is om de weg op te gaan.

Fietsers kunnen hoogstens een aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. Is die er niet? Dan moet u proberen de schade op de fietser persoonlijk te verhalen.

Neem bij een schade in het buitenland contact op met het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Hier kunt u opvragen wie in Nederland optreedt als ‘schaderegelaar’ voor de buitenlandse verzekeraar van uw buitenlandse tegenpartij.

Komt u er uiteindelijk niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met het Waarborgfonds Motorverkeer. Kijk voor meer informatie op www.wbf.nl of neem contact op met uw verzekeraar.

Houd er rekening mee dat de schaderegelaar de wet toepast van het land waarin het ongeval is gebeurd. In de meeste EU-landen wordt de materiële schade die is veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig niet vergoed.

Artikel 185 van de Wegenverkeerswet regelt de vergaande bescherming van zwakke verkeersdeelnemers.

U moet kunnen bewijzen dat u het ongeval op geen enkele manier had kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld dat de fietser opzettelijk roekeloos heeft gereden. Daarvoor zijn voldoende getuigenverklaringen nodig. In de praktijk is het bewijzen van onschuld bijna nooit mogelijk. Als het gaat om iemand die jonger is dan 14 jaar, bent u bijna altijd geheel zelf aansprakelijk.

Video: jurist aan het woord