Ga naar inhoud

U krijgt uw loon te laat of helemaal niet

Als u geen loon krijgt heeft u vaak gelijk een probleem. Want u moet uw vaste lasten natuurlijk wel blijven betalen. Het is dan belangrijk om snel te handelen, en de juiste stappen te zetten. Ook bij loonbetaling bij ziekte ontstaan vaak welles-nietes kwesties.

Hieronder leest u wat uw rechten zijn en wat u zelf kunt doen.

Online Rechtenchecker

Praktische juridische tips

1. Geen salaris ontvangen. Wat nu?

Ga eerst in gesprek met uw werkgever. Bellen of mailen kan ook. Vertel uw werkgever dat u geen salaris heeft ontvangen. Mogelijk dat er iets mis is gegaan met de loonbetaling. Uw werkgever kan dan de fout herstellen.

2. Stel de werkgever altijd eerst schriftelijk in gebreke

Reageert uw werkgever niet of betaalt uw werkgever nog steeds uw loon niet? Stuur uw werkgever dan altijd eerst een aangetekende brief met uw loonvordering. Zo krijgt uw werkgever nogmaals de kans om de fout te herstellen. Bekijk hiervoor de voorbeeldbrieven zoals die onderaan de pagina vermeld staan.

3. Procedure opstarten? Maak de goede keuze.

Soms is het nodig om een werkgever door middel van een juridische procedure tot betalen te bewegen. Realiseert u zich wel dat hierdoor de arbeidsrelatie onder druk komt te staan. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Kort geding

    Dit is de logische keuze als er snel een beslissing van de rechter moet komen. Overigens betekent ‘snel’ hier nog altijd ‘een aantal weken’. U bent dan zo maar een paar maanden verder voordat u geld krijgt. Een kort geding komt in beeld als er sprake is van een ‘spoedeisend belang’. Dat is het geval als u ineens geen salaris meer krijgt. Dat kan u zodanig in de financiële problemen brengen, dat er iets moet gebeuren. Een kort geding leidt tot een ‘voorlopig oordeel’ van de rechter. Er kan later in een bodemprocedure nog om een ‘definitief oordeel’ gevraagd worden.

  • Bodemprocedure

    In een bodemprocedure, het woord zegt het al, worden de zaken tot op de bodem uitgezocht. Dan kan er dus naar meer bewijs voor een bepaalde kwestie gezocht worden. Deze procedure is de weg als het bijvoorbeeld gaat om vakantiedagen die niet uitbetaald worden, nadat u uit dienst bent gegaan.

Vaak gestelde vragen

Voorbeeldbrieven