Ga naar inhoud

Wat zijn mijn rechten bij vakantie en verlof?

Als u werkt is het natuurlijk fijn om vakantie of verlof te kunnen opnemen. Soms is verlof opnemen ook noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Of als u zorg moet verlenen aan een familielid. U kunt dan met uw werkgever een discussie krijgen over wanneer u dit verlof mag opnemen of over de duur van uw verlof.

Hieronder kunt u controleren wat uw rechten zijn en hoe het zit bij vakantie en verlof.

Online Rechtenchecker

Praktische juridische tips

Vraag uw werkgever om een goede administratie van vakantiedagen

Veel ‘gedoe’ ontstaat als niet helemaal duidelijk is welke vakantiedagen er eigenlijk nog van u openstaan. Wanneer zijn ze opgebouwd? Dat kan van belang zijn als u uit dienst gaat. Of als u ze wilt laten uitbetalen. Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus vakantiedagen over 2020 vervallen per 1 juli 2021. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Bovenwettelijke dagen mag u tussentijds wel laten uitbetalen, de wettelijke daarentegen niet. Vraag uw werkgever dus eens om een goed overzicht. Dan weten beide partijen hoe het zit.

Leg vast of u met ziekteverlof of vakantie bent

Soms is het nodig om voor herstel bijvoorbeeld een weekje een huisje aan zee te huren. Uw werkgever kan dat opvatten als vakantie en er dus vakantiedagen voor afboeken. Als u gewoon thuis zit, kan die discussie veel minder snel ontstaan. Als u dus op reis gaat, bespreek dan even vooraf goed onder welke condities dat gaat.

Geef zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdig door

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft u recht op een uitkering van het UWV op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Uw werkgever vraagt deze uitkering bij het UWV voor u aan. Geef daarom tijdig aan uw werkgever door wanneer u met verlof wilt gaan. Dit kan elke dag zijn tussen de 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u het verlof in laat gaan. De uitkering wordt meestal door het UWV aan uw werkgever betaald en u ontvangt gewoon uw loon.

Tijdens langdurend zorgverlof heeft u geen recht op salaris

Per 12 maanden heeft u recht op langdurend zorgverlof voor maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u 38 uur per week? Dan heeft u per 12 maanden dus recht op 6 x 38 uur is 228 uur langdurend zorgverlof. U moet dit verlof ten minste twee weken van tevoren schriftelijk bij uw werkgever aanvragen. Realiseert u zich wel, dat uw werkgever uw salaris niet hoeft door te betalen over de uren dat u langdurig zorgverlof heeft. Het verlof is dus onbetaald. In uw cao of personeelsregeling kunnen andere afspraken staan over het salaris tijdens langdurend zorgverlof. Als dat zo is dan gelden die afspraken.

Bewaar bij speciale soorten verlof ‘bewijsmateriaal’

Uw werkgever kan bij bijvoorbeeld calamiteitenverlof vragen om bewijzen. Stel: u gaat een middag naar huis, omdat uw waterleiding is gesprongen. Uw werkgever kan dan vragen om een kwitantie van de loodgieter die bij u langs kwam of andere bewijzen. Ook bij andere soorten verlof moet u voor de juiste documenten zorgen: doktersverklaringen, geboortebewijzen of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Wat u precies dient te verzamelen, hangt van het soort verlof af. Maar wees daar zorgvuldig in.

Vaak gestelde vragen