Ga naar inhoud

Geen recht op een transitievergoeding bij beëindiging met wederzijds goedvinden

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft u in principe geen recht op een vergoeding.

De werkgever kan u wel een vergoeding aanbieden. Houdt u er wel rekening mee dat u in bepaalde gevallen wel recht kan hebben op een transitievergoeding als de werkgever een ontbindingsprocedure of een UWV-procedure volgt.

Als u geen transitievergoeding wordt aangeboden, kan het daarom soms verstandig zijn een aangeboden vaststellingsovereenkomst niet te ondertekenen. Uw rechtshulpverlener kan u hierover verder adviseren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?