Ga naar inhoud

Geldt er bij mijn ontslag een opzegtermijn?

Ja, bij opzegging van de arbeidsovereenkomst moet uw werkgever de opzegtermijn in acht nemen.

De duur van de opzegtermijn hangt af van de duur van het dienstverband. In de arbeidsovereenkomst of een cao kan een andere opzegtermijn zijn bepaald dan de wettelijke opzegtermijn.

Bij ontslag via de kantonrechter bepaalt de kantonrechter op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij is door de rechter rekening gehouden met de opzegtermijn.

Na een ontslagprocedure via het UWV moet de werkgever zelf de arbeidsovereenkomst nog schriftelijk opzeggen en opzegtermijn daarbij in acht nemen.

Zowel bij ontslag via het UWV als via de kantonrechter wordt de proceduretijd in mindering gebracht op de duur van de opzegtermijn. Wel moet minimaal 1 maand opzegtermijn over blijven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?