Ga naar inhoud

Geldt er een aanzegplicht als mijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd?

Er geldt een aanzegplicht voor de werkgever bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duren. De werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil verlengen, dient hij aan te geven onder welke voorwaarden hij dit wil doen.

Doet de werkgever dit niet en de arbeidsovereenkomst wordt niet voortgezet, dan moet de werkgever een vergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. De arbeidsovereenkomst eindigt dan wel gewoon.
Let op: u moet binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst de (aanzeg)vergoeding bij uw werkgever claimen. Na het verstrijken van deze twee maanden is dat namelijk niet meer mogelijk. Dan bent u te laat om nog een aanzegvergoeding te kunnen vorderen.

Blijft u na afloop van de arbeidsovereenkomst gewoon aan het werk en heeft uw werkgever niet uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aangegeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet en onder welke voorwaarden hij dit wil doen, dan wordt het dienstverband voortgezet op basis van dezelfde voorwaarden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?